Tag Archives: Samferdsel

Ekebergproppen

Etter måneder med trafikkaos og køkjøring på grunn av arbeidet med Bjørvikatunnelen, håpet Oslos trafikanter på bedring da den åpnet. Men, den gang ei. Siden har det vært verre enn noen gang.
Rundkjøringen ved utkjørselen av Ekebergtunnelen synes å være en hovedgrunn til elendigheten. Her møter man for sikkerhets skyld trafikken fra Mosseveien også. Man skjønner at rundkjøringen har fått «kjælenavnet» Ekebergproppen.
Vi er nok ikke de eneste som har lagt om morgenruten vår. Mens det tidligere fløt greit ut av tunnelen, hvis man bare var passe tidlig ute, er det nå bom stopp allerede kl 7. Ja selv på en lørdag formiddag er det kaos nå (se bildet).
Elendigheten skal visstnok vare til langt inn i 2012. Godt, nytt trafikkår…

Reklame

Bedre veier = trygt hjem fra ferie

I disse dager kjører tusenvis av norske familier hjem fra ferie. Jeg tror alle vil gi Høyre rett i at Norge trenger bedre og tryggere veier. Samferdsel er en av Høyres tre hovedsaker i denne valgkampen.

World Economic Forum har vurdert veistandarden i 134 land basert på internasjonale standarder. Norge plasseres i denne denne rangeringen på en middelmådig 48 plass. Mer dramatisk er det at over 200 mennesker blir drept og over 11.000 blir skadd i trafikkulykker i Norge hvert år.

Høyre vil blant annet:

 • Igangsette 3-5 store veiprosjekter hvert år i samarbeid med private aktører (OPS – Offentlig-privat samarbeid)
 • Bruke 84 mrd de neste 10 årene på nye riksveier for å redusere kø, kaos og ulykker
 • Ha vedlikeholdsfond på 50 mrd til forbedring av veier og jernbane.

PS: Stadig flere bruker GPS bilnavigatorer for å finne frem på ferie. Her har VG testet noen av de nyeste modellene.

Høyres valgkampbudskap

 

Foto: Thomas Moss

Foto: Thomas Moss

 

 

I Dagbladet kunne vi lese at Høyre og Erna Solberg startet sitt landsmøte med et bakteppe av dårlige meningsmålinger og intern uro, men at landsmøtet ble avsluttet med høy stemning, slik vi kjenner den fra amerikanske landsmøter. VG, som også har fulgt landsmøtet tett, sier på lederplass 11. mai at det er et samlet parti som nå forbereder seg til høstens valgkamp. DN skriver samme dag at Høyre er det eneste partiet som uten forbehold lover at det vil skifte ut den rødgrønne regjeringen.

Flere andre medier skriver også at det er et tydeligere og mer selvbevisst Høyre som nå møter velgerne og utfordrer Jens Stoltenbergs løftebruddregjering. Landsmøtet har bidratt til å tydeliggjøre for velgerne hvorfor de bør stemme Høyre 14. september.

Erna Solbergs landsmøtetale ser du her.

Høyres valgkampbudskap kan etter landsmøtet 2009 oppsummeres som følger:

Høyres mål for valgkampen 2009: Å gi landet en ny, borgerlig regjering med et sterkt Høyre.

Valgkampbudskap: I regjering vil Høyre arbeide for at Norge skal komme  styrket ut av den økonomiske krisen. De viktigste tiltakene er:

 • Lavere skatt på arbeid og arbeidsplasser
 • Mer kunnskap i skolen
 • Bedre og tryggere veier

Samarbeidsbudskap:

 • Høyre vil være garantisten for at et borgerlig flertall skal gi en borgerlig regjering. 
 • Høyre blokkerer ikke for noen borgerlig regjering
 • Det beste ville være om alle 4 partier kunne danne regjering sammen, men:
 • Høyre kan gå i regjering med Frp
 • Høyre kan gå i regjering med Venstre og KrF
 • Høyre holder døren åpen for det alternativet som lar seg realisere når velgerne har bestemt.

Høyre vil endre bilavgiftene

pict0026Høyre vil endre bilavgiftene til en miljøbasert avgiftsordning.

Dette er, sammen med økt satsing på samarbeid mellom det offentlige og private aktører, et av 23 hovedpunkter i Høyres alternative transportplan.

I presentasjonen av forslaget slår Høyres samferdselspolitikere fast at familiers og bedrifters transportbehov ikke forsvinner selv om staten innfører stadig flere og høyere avgifter. Derfor mener Høyre at bilavgiftene i fremtiden må utformes slik at de oppfordrer til miljøvennlig transport, i stedet for å være en straff for at man har bil.

OPS – I did it (faster) again

pict00281

Offentlig-privat samarbeid (OPS) er et sentralt virkemiddel når Høyre legger frem en plan for hvordan vi skal få mer vei for pengene.

I dag la Høyre frem sin alternative transportplan. Høyre ønsker at det skal brukes 84 milliarder på samferdsel i årene som kommer – 15 milliarder mer en det regjeringen foreslo i nasjonal transportplan.

Like viktig som at Høyre vil bruke mer penger i sektoren er det at Høyre vil la private selskaper bygge og drive enkelte veistrekninger (OPS). På denne måten mener Høyre at det vil bli bygget mer vei på kortere tid. Her kan du lese mer om Høyres samferdselspolitikk.

Nytt fra Høyre

Høyres husHer finner du en samling utspill, kommentarer og andre nyheter fra Høyre den siste tiden, særlig hvis du er opptatt av næringslivet og grunnlaget for  økt verdiskaping i Norge.

Høyre mener krisen krever skattelettelser også: http://www.hoyre.no/artikler/2009/2/1234186707.18

Takket være samarbeid med private kan veier i Norge bygges dobbelt så raskt som i dag: http://www.hoyre.no/artikler/2009/2/1234533768.05

Høyre er ikke imponert over regjeringens forslag til Nasjonal transportplan: http://www.hoyre.no/artikler/2009/2/1234984264.02

Michael Tetzschner, Oslo Høyre mener arbeidsformidlingen ikke trenger å være et offentlig ansvar: http://oslo.hoyre.no/artikler/2009/2/nav 

Nyhetsbrev fra Erna Solberg, februar: http://www.hoyre.no/artikler/2009/2/1234958778.1 

Annet: sjekk bloggen til Jan Tore Sanner eller besøk Høyres hjemmeside.

Hilsen

Øystein Eriksen Søreide

tlf 951 80 523