Category Archives: Barns rettigheter

Burud hjalp barn på Madagaskar

Vi er mange som har blitt sjokkert og forferdet over at KIWI-sjefen Per-Erik Burud er forsvunnet og sannsynligvis omkommet etter en tragisk båtulykke på Tjøme. 

Burud hadde sammen med sine kolleger i løpet av 20 år bygget KIWI-kjeden den en av landets fremste dagligvareaktører. I UNICEF Norge kjente vi ham som en av våre aller største og mest engasjerte støttespillere: 15 millioner kroner skal i løpet av 5 år bli til 15 skoler på Madagaskar. Her vil mange tusen barn få uvurderlig viktig skolegang. Så sent som i oktober i fjor besøkte Burud og andre fra KIWI-ledelsen prosjektet på Madagaskar.

For å se filmen med Burud på Madakaskar kan du klikke her.

Reklame

830.000 vaksineres mot gulfeber i Elfenbenskysten

På tross av den meget spente situasjonen i Elfenbenskysten etter valget nylig får UNICEF utrettet livreddende humanitært arbeid i landet. UNICEF Côte d`Ivoire melder at neste syv dagene planlegger de å vaksinere ca. 830.000 barn og voksne mot gulfeber.

Det er et utrolig antall mennesker som på denne måten får livsviktig beskyttelse.

Gulfeber er en ekstremt alvorlig sykdom som smitter via myggstikk og har en meget høy dødelighet. Har du først blitt syk finnes det ingen kur. Selv 1 bekreftet tilfelle i et land regnes som en epidemi. Det er imidlertid mulig å vaksinere seg, og bare en vaksinedose skal til for å være immun i 10 år.

Bakgrunnen for denne store kraftanstrengelsen for å vaksinere mot gulfeber er ifølge UNICEF at det i distriktene Katiola og Beoumi er bekreftet 66 tilfeller av gulfeber siden november og disse har ført til 25 dødsfall – en dødsrate på 37%.

UNICEF gjennomfører vaksinasjonskampanjen med støtte fra GAVI, hvor Dagfinn Høybråten nylig ble valgt til styreleder, og i samarbeid med WHO.

Som ellers i verden er det barn som rammes hardest av både politisk uro og fattigdom. UNICEF arbeider i over 150 land for å sikre barn retten til liv helse og utvikling.

Flere barn overlever

Denne bloggposten kunne ha hatt en annen overskrift. Jeg kunne ha skrevet at hver dag dør 24.000 barn eller at hvert år dør 8,8 millioner barn under 5 år. Det hadde også vært sant. 

Barne rett til liv og helse er helt grunnleggende. Hvert barn som dør er en tragedie. Det er ett barn for mye. Allikevel synes jeg det er grunn til å fokusere på det som er positivt. Tusenårsmål (MDG) nr. 4 sier at dødeligheten for barn under 5 år skal reduseres med to tredjedeler innen 2015, sammenlignet med 1990. Det året døde 34.000 barn hver dag. Hver dag dør altså 10.000 færre barn enn i 1990. Det er det grunn til å glede seg over.

Allikevel må vi arbeide for at mange flere barn skal få oppleve sin 5. bursdag. Det er tankevekkende at de viktgste årsakene til barnedødelighet er det ganske enkelt å gjøre noe med. Blant de viktigste grunnen til at så mange små barn dør er: diare, malaria og spedbarnsinfeksjoner

De viktigste tiltakene som har bidratt til å redusere barnedødeligheten siden 1990 er i følge UNICEF:

 • Meslingevaksiner
 • Myggnett som reduserer faren for malaria
 • Vitamin-A tilskudd
 • Rent vann og bedre hygiene
 • Fullamming de første 6 måneder av barnets liv

UNICEF, som er verdens største enkeltinnkjøper av vaksiner, har reduksjon av barnedødelighet som et av organisasjonens viktigste satsingsområder. 50% av UNICEFs midler brukes innenfor dette området.

Nå er landet Niger i Vest-Afrika igjen rammet av en tragisk sultkatastrofe. Barn rammes alltid hardest av katastrofer, sult og nød. Det kan vi ikke stille oss likegyldige til. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelp noen. I sommer håper jeg mange vil hjelpe oss å hjelpe flere barn ved å bli UNICEF-faddere.

Innhold i skolenes fadderordning

I dag lanseres UNICEF-prosjektet «En for alle – alle for en» støttet av Gjensidigestiftelsen. 85% av alle norske skoler har en såkalt fadderordning der eldre elever er faddere for førsteklassinger, men mange sliter med å fylle innhold i ordningen. Det skal UNICEF nå bidra til gjennom en ny, elektronisk løsning som gjøres tilgjengelig for skolene.

Ifølge Dagsavisen sier barna selv at de vokser på å være faddere.

Bra, Kristin Halvorsen!

Kunnskapsdepartementet, med Kristin Halvorsen i spissen, har avvist Oslo bystyres klage på tillatelsen til å starte Fredsskolen, en muslimsk friskole, i hovedstaden.

Det er ikke så ofte jeg ytrer meg positivt om Kristin Halvorsen i denne bloggen. Det skyldes ikke hennes person, hun virker som et skikkelig og hyggelig menneske, men at jeg som regel er dundrende uenig med henne politisk.

Det er mulig hun holder seg for nesen når hun gjør det, men dette gangen har hun og regjeringen allikevel latt prinsipper og menneskerettigheter veie tyngre enn politiske preferanser. Kunnskapsdepartementet har altså avslått klagen fra en uhellig allianse i Oslo bystyre bestående av Halvorsens eget parti SV, Rødt, Ap og Fremskittspartiet.

Bra!

Haiti: Komikere og latter for livet

Jordskjelvet på Haiti og de forferdelige forholdene der har berørt mange. Særlig gjør det inntrykk at det som alltid er barna som rammes hardest. Nå vil også norske komikere stille opp for barna på Haiti.

Tirsdag 26. januar stiller eliten av norske komikere opp på Latter og gir alle inntekene fra en kvelds forestilling til UNICEFs arbeid for barna på Haiti. Atle Antonsen har stått i spissen for dette fantastiske initiativet. Det er flott at komikerne bruker sine talenter på denne måten. Under UNICEFs Humorkveld i høst sa vi at «latter forandrer livet». I denne sammenheng kan vi også si at latter redder liv.

Noen av de andre komikerne som stiller opp er: Harald Eia, Bård Tufte Johansen, Pernille Sørensen, Robert Stoltenberg og Espen Eckbo.

Norske myndigheter vil også øke innsatsen på Haiti. Lørdag ble det klart at bidraget økes med 100 millioner kroner og deler av dette bidraget kanaliseres gjennom UNICEF.

UNICEFs kjemper for at barn i hele verden skal få innfridd sine rettigheter. Det gjelder også når katastrofen rammer.

«Mediene og barns rettigheter»

Dette er tittelen på en liten trykksak UNICEF Norge ga ut nylig. Undertittelen er «Forsideplakaten – varsomhet til barnas beste».

Etter min mening er dette en veldig viktig, liten trykksak. Landets redaktører og øvrige pressefolk trenger en påminner om at avisenes forsider og andre medieoppslag kan virke skremmende, og i verste fall skadelig, for barn.

Avisenes forsider er viktige salgsplakater. Med stadig sterkere konkurranse blant mediene er det sikkert fristende å gå langt i å produsere dramatiske og oppsiktsvekkende forsider. Jeg håper ikke man er villig til å gå for langt.

Påminneren fra UNICEF, som er utgitt med støtte fra Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening, sier at man bør være spesielt varsom med avisens forside i følgende tilfeller:

 1. Når barn blir drept: Unngå bilde av barnet og ordet barn.
 2. Når foreldre har tatt livet av barn: Unngå bilder av barn. Unngå ord som «drept av mamma og pappa..»
 3. Ved barnedrap og familiedrap: Unngå detaljerte opplysninger om metode.

Videre opererer «Forsideplakaten» med en gradering av skremmende nyheter som er nyttig å forholde seg til:

 1. grad: nasjonale og internasjonale kriser som er langt borte, men bringe nærmere gjennom massiv mediedekning. Eks: 9/11 og Irak-krigen.
 2. grad: samme som førstegradskriser, men i tillegg er barn spesielt involvert og opplever sterkere identifikasjon. Eks: Gisseldramaet i Beslan der 187 barn ble drept.
 3. grad: rammer de barna som selv er pårørende eller offer. Eks: venner til drepte barn og de som opplever at en av foreldrene dreper den andre.

Brosjyren fra UNICEF minner om at mange barn er sårbare fordi de har opplevd traumer. Disse barna kan oppleve skremmende forsider på en slik måte at det er til skade for dem.