Tag Archives: SOS-barnebyer

Norges beste sponsorobjekter

Tall for norsk mediestatistikk viste nylig at det norske sponsormarkedet er på ca 3,28 mrd kroner.

Nå har selskapet Sponsor Insight publisert en liste over Norges hotteste sponsorobjekter.

Sosiosponsing kommer!

Ikke uventet er det Norges fotballforbund som topper listen over de mest attraktive sponsorobjektene, og på de neste plassene følger de største fotballklubbene. Mer overraskende, men hyggelig for oss som jobber i humanitære organisasjoner, er det at sosiosponsing seiler opp som et spennende alternativ eller supplement i en portefølje. På listen over de 20 hotteste sponsorobjektene finner man nå både Norges Røde Kors, SOS-barnebyer og UNICEF.

Reklame

Lønninger i frivillige organisasjoner

Hva bør ledere i frivillige organisasjoner tjene? Mindre enn i dag, mener amanuensis Ole Skalpe på BI, ifølge P4 og Dagbadet. Noen kan beskylde meg for å «be for min syke mor». Allikevel tar jeg sjansen på å si meg helt uenig med Skalpe.

Skalpe mener at noen ledere i humanitære organisasjoner som Røde Kors, Plan og SOS-barnebyer tjener alt for mye. Han etterlyser mer idealisme blant lederne og uttaler i tabloid stil at giverne kan bli demotivert av at «den første millionen går rett i lomma på lederne».

Bare så det er sagt: Det er bra med full åpenhet om de økonomiske forholdene i humanitære organisasjoner, inkludert hva sentrale ledere tjener. Dette må også kunne debatteres. Det fortjener både frivillige medarbeidere og givere. Seriøse innsamlingsorganisasjoner har åpenhet om sin økonomi og hvor mye som går til formålet.

Hva tjener så disse lederne Skalpe mener er grådige og lite idealistiske? P4 har funnet ut at topplederne i de største organisasjonene tjener fra ca. 750.000 kroner til nærmere 1 million. Dette er altså lønninger som er sammenlignbare med lederlønninger i Staten eller små- og mellomstore bedrifter. Som kjent tjener toppledere i norske, børsnoterte selskaper tildels svært mye mer.

Jeg mener at disse lederne har rimelige og fornuftige lønninger som det er lett å forsvare. Kanskje burde de tjent ennå mer. Dette er det flere gode grunner til:

  • Den viktigste grunnen er kanskje nettopp hensynet til giverne. De største norske organisasjonene samler inn flere hundre millioner kroner hvert år. Lederne i disse organisasjonen har sammen med sine styrer hovedansvaret overfor giverne for at bidragene forvaltes på en best mulig måte og i henhold til givernes ønsker. Dette ansvaret krever profesjonelle og kompetente ledere med integritet.
  • De store organisajonene har i tillegg flere hundre ansatte både hjemme og ute. Dette innebærer et stort ansvar og er en betydelig lederutfordring.
  • Disse organisasjonene har viktige formål og løser oppgaver som er av vital betydning både nasjonalt for og verdenssamfunnet. Topplederne har det overordnede ansvaret for at organisasjonenes mål nås.
  • Mange generalsekretærer er ansatt på åremål. De har heller ikke det samme stillingsvernet som andre ansatte. Denne reduserte jobbsikkerheten skal også kompenseres.
  • Sist men ikke minst: Arbeidet som gjøres i disse humanitære organisasjonene er utrolig viktig, og helt klart vel så viktig som i andre organisasjoner og bedrifter. Kall det gjerne «verdens viktigste arbeid». Jeg mener at verdens viktigste arbeid fortjener verdens beste ledere. Da må også lønningene være tilnærmet markedsbaserte.

Når dette er sagt mener jeg selvfølgelig at ledere i humanitære organisasjoner må utvise moderasjon. Det er også naturlig at lederne viser sin idealisme gjennom den lønnen de forlanger. Organisasjoner finansiert av giveres bidrag og skattekroner må selvfølgelig forvalte sine midler deretter. Det gjør de også.

Seriøse norske innsamlingsorganisasjoner er medlemmer av den frivillige stiftelsen Innsamlingskontrollen. Et av kravene for å være medlem er at minst 65% av inntektene går til formålet. Dette er også et fornuftig krav som lederne har et hovedansvar for å etterleve.

Til slutt er det fristende å se på hva en amanuensis på BI tjener og diskutere om dette er rimelig, men den fristelsen klarer jeg nesten å holde meg helt unna. Men, man kan jo si at det må være forsmedelig for studenter når de første tusenlappene fra et knapt studielån går til godt gasjerte forelesere.

Ny jobb i Unicef

I forbindelse med at jeg har skiftet jobb har Unicef sendt følgende melding:

Ny markedsdirektør i UNICEF- Øystein Eriksen Søreide 08.10.10

Øystein Eriksen Søreide (40), som er utdannet sivilmarkedsfører, er ansatt som ny markedsdirektør i UNICEF Norge. Han kommer fra stillingen som daglig leder for Høyres Valgfond. Han har tidligere vært sjefsekretær i Oslo Høyre i 6 år og har hatt ledende markedsføringsposisjoner i Mustad, SOS-barnebyer og CARE Norge.

– Vi er overbevist om at Søreides bakgrunn, kompetanse og entusiasme vil styrke vårt arbeid for barns rettigheter og gi økte inntekter til UNICEFs arbeid i felt, sier generalsekretær i UNICEF Norge.

Som markedsdirektør er Øystein Eriksen Søreide medlem av UNICEF Norges ledergruppe og har ansvar for at organisasjonen når sine ambisiøse inntektsmål, spesielt gjennom rekruttering av faddere og næringslivssamarbeid.

– Jeg gleder meg til å samle inn penger og være en del av en organisasjon som jobber for barns rettigheter over hele verden og som hver dag sørger for at flere barn overlever og får et bedre liv. Jeg er spesielt imponert over hvordan UNICEF jobber med ulike myndigheter og partnere for å få best resultater for barn uavhengig politisk klima, sier Øyestein Eriksen Søreide

UNICEF er FNs barnefond og arbeider for å beskytte barns rettigheter og dekke barns grunnleggende behov i alle verdens land. UNICEF Norge er en selvstendig organisasjon som arbeider for å skaffe bidrag til dette verdensomspennende arbeidet. UNICEF Norge har 20 ansatte og ledes av generalsekretær Kjersti Fløgstad. Tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson er nestleder ved UNICEFs internasjonale hovedkontor i New York.

Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Marianne Rønnevig på tlf  48 29 62 20  for intervju.

Marianne Rønnevig

UNICEF Norge

Kommunikasjonsrådgiver

tlf  +47 24 14 51 13 ,  48 29 62 20 

http://www.unicef.no

Sammen for barn

Testamentariske gaver

dame i aaker

Norske humanitære organisasjoner mottar årlig mange millioner kroner i testamentariske gaver. 

Ifølge stiftelsen Soria Moria kommer det på denne måten årlig inn ca 250 millioner  kroner til ideelle formål, men potensialet antas å være adskillig større. For organisasjoner som Kreftforeningen, Frelsesarmeen og SOS-barnebyer dreier det seg om mange millioner kroner. Penger som bidrar til å avhjelpe lidelse og nød og å gi mange mennesker en bedre fremtid.

Høyre fikk for mange år siden en meget betydelig arv, men har til nå ikke regelmessig fått større testamentariske gaver. Dette håper jeg vil endre seg.

For mange er den største hindringen mangel på informasjon. God, praktisk informasjon finner man på testamenter.no. Det er få som skriver testamente, selv om 1/3 av det man etterlater er en såkalt fridel og kan testementeres fritt. VG Nett og Dine Penger skriver om hvor liten andel av voksne nordmenn som setter opp testemente.