Category Archives: Oslo

Oslo

Økonomien i Oslo

Som nyvalgt varamedlem av Høyres gruppe og finanskomiteen i Oslo bystyre, har jeg behov for å sette meg inn i de økonomiske forhold i Oslo kommune. Oslo kommunes budsjett for 2012 er på ca 43 milliarder kroner, så dette er bokstavlig talt en stor oppgave.

Heldigvis er det gode og dyktige mennesker å lære av, inkludet Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg, og finansbyråd Kristin Vinje. I dag har jeg hatt gleden av å høre Kristin foredra om noen av de viktigste økonomiske utfordringene i Oslo. De følgende stikkordene er på ingen måte en utfyllende gjengivelse av hennes gjennomgang, men for min egen del kan dette være en nyttig oversikt. Kanskje kan det også være en nyttig oversikt for andre som vil sette seg inn i dette feltet.

3 viktige budsjettsaker i bystyret (prosess):

– Sak 1: Budsjettforslag (september)

– Sak 2: Tilleggsinnstilling (etter statsbudsjettet mv)

– Sak 3: Endelig, vedtatt budsjett (Dok 3)

 

Tilbakeblikk, viktige momenter:

– 90 tusen nye innbyggere på 10 år

– Stor satsing på trikk og bane

– Store beløp til vedlikehold og nybygg skoler

– Folketall, utvikling i 2010: + 2,1%

 

Hovedtrekk, fremover:

– Sterk befolkninsvekst

– Behov for store investeringer; som lånefinansieres

– Kraftig økt gjeld gir store rentekostnader

– Fra 2009 til 2015 vestes gjeldsgraden å øke fra 48% til 71%

– Overføringer fra staten dekker bare brøkdel av økning pga bef.utv.

– Skatteinntektene svinger

– Usikkerhet i internasjonal økonomi

– Oslos inntekter er følsomme for skatteinntekter relatert til børsutviklingen

– Behov for store investeringer i kollektiv

– Kraftig økende pensjonsutgifter (+ 700 mill fra 2010 til 2012)

– Samhandlingsreformen

 

Reklame

Skolepolitikk i Oslo

Jeg deltok nylig på et skolepolitisk seminar i regi av Oslo Høyre. Utdanningsbyråd Torger Ødegaard snakket både om utfordringer og muligheter i Osloskolen. I dette innlegget gjengir jeg noen av mine notater fra seminaret.

Utgangspunktet er at mye er bra i norsk skole og Osloskolen har landets beste resultater. Samtidig har vi over flere år arbeidet med noen hovedutfordringer i skolen. Disse var også utgangspunktet for «kunnskapsløftet» til tidligere statsråd Kristin Clemet:

 1. Dårlige resultater i basisfagene lesing, skriving og matematikk.
 2. For mange fullfører og består ikke videregående skole (nasjonalt består 70% – i Oslo 75%).
 3. Store varasjoner i resultatene fra skole til skole; også mellom sammenlignbare skoler.
 4. Det er for mye bråk og uro i skolen.

Høyre mener at det er mulig å gjøre noe med utfordringene over. Dette er noe av det som er gjort i Oslo:

– Omfattende kartlegging av læringsutbyttet i skolen og åpenhet om dette. (Ap vil hemmeligholde resultatene.)

– Skriftlig tilbakemelding til foreldrene fra 1. trinn.

– Sommerskole. I 2011 har 13.000 meldt seg på.

– Det investeres 2,5 mrd i året i Oslos skolebygg

Noen viktige saker fremover:

– Talentsatsing; inkl musikk og ballett. Flere ungdomsskoleelever bør kunne følge pensum fra videregående i språk og realfag.

– Oslostandard i ro og orden

– Ullern Vdg Skole i samarbeid med Oslo Cancer Cluster

– Behov for internasjonal skole i Oslo

– «Teach First» (samarbeid med Statoil)

– Høyre er for fritt skolevalg, men mot bussing

Ekebergproppen

Etter måneder med trafikkaos og køkjøring på grunn av arbeidet med Bjørvikatunnelen, håpet Oslos trafikanter på bedring da den åpnet. Men, den gang ei. Siden har det vært verre enn noen gang.
Rundkjøringen ved utkjørselen av Ekebergtunnelen synes å være en hovedgrunn til elendigheten. Her møter man for sikkerhets skyld trafikken fra Mosseveien også. Man skjønner at rundkjøringen har fått «kjælenavnet» Ekebergproppen.
Vi er nok ikke de eneste som har lagt om morgenruten vår. Mens det tidligere fløt greit ut av tunnelen, hvis man bare var passe tidlig ute, er det nå bom stopp allerede kl 7. Ja selv på en lørdag formiddag er det kaos nå (se bildet).
Elendigheten skal visstnok vare til langt inn i 2012. Godt, nytt trafikkår…

Oslos 10 siste ordførere

Ordfører Fabian Stang

2011 er valgår også i Oslo. Det betyr at også Oslos populære ordfører Fabian Stang fra Høyre er på valg. Selv om mange, også internt i Høyre var spente på hvordan dette skulle gå har Fabian på en utmerket måte tatt opp arven etter markante Høyreordførere som Rolf Stranger, Albert Nordengen og Per Ditlev-Simonsen.

Her er Oslos 10 siste ordførere:

 • 2007-: Fabian Stang (H)
 • 2007: Svenn Kristiansen (Frp)
 • 1995-2007: Per Ditlev-Simonsen (H)
 • 1992-1995: Ann-Marit Sæbønes (Ap)
 • 1990-1991: Peter N. Myhre (Frp)
 • 1976-1990: Albert Nordengen (H)
 • 1964-1975: Brynjulf Bull (Ap)
 • 1962-1963: Rolf Stranger (H)
 • 1960-1961: Brynjulf Bull (Ap)
 • 1956-1959: Rolf Stranger (Ap)

Kulturskole til flere

Oslo Musikk- og Kulturskole (OMK) har et flott tilbud til barn og unge i hovedstaden. Allikevel står nær 3000 barn i kø for å få musikkopplæring.

Høyrebyrådet satser på OMK og i 2011 får skolen økt sin bevilling med 4 millioner kroner, ifølge Oslo Høyres nettsider. Samtidig går Høyre nå inn for at flere private og frivillige krefter skal få bidra, slik at køen kan bli kortere. Det skal utvikles et rammeverk for kjøp av undervisningstjenester fra private. Dette høres ut som et godt tiltak. Det viktige må være at tjenestene gjøres tilgjengelige for de som ønsker det, ikke hvem som utfører dem.

Førjulskveld i hovedstaden

Det er snart jul. Her er noen kveldsbilder tatt med min Iphone i Oslo sentrum og på Vålerenga i kveld.

Nasjonalteateret og Stortingsgaten

Paleet, Karl Johans gate

Juletreet på Universitetsplassen

Danmarks gate, Vålerenga

Jul i Oslo

Det er førjulstid og julestemning på Rådhusplassen.
God helg!

Vinter i Oslo

I dag fikk jeg bare lyst å dele et par vinterlige Oslobilder tatt med min trofaste Iphone.

Kapital: Best i Oslo

Grand Hotel

I siste utgave av Kapital (nr 21/2010) har de kåret «de beste» i Norge. De beste hotellene, restaurantene, kontorene, butikkene etc… Hva er ifølge bladet stedene å overnatte, spise eller shoppe i hovedstaden?

Hoteller:

Hotel Continental

Grand Hotel

Grims Grenka Hotel

Restauranter (middag):

Statholdergaarden

Alex Sushi

Tjuvholmen Sjømagasin

Klesforretning (herre):

Ferner Jacobsen

Gunnar Øye

l`Escalier

Søppel i Oslo

I utkastet til program for neste periode sier Oslo Høyre at vi skal gå inn for nulltoleranse mot forsøpling.
Det er en god ide. Å sikre en ren og trygg by er etter min mening noe av det viktigste Oslos politikere kan beskjeftige seg med.
Dessverre har Oslo et stort søppelproblem. Byer med langt færre ressurser klarer å sikre et forsvarlig renhold. Både i sentrum, i parker og på strendene i Oslo ser det ut som en svinesti på travle dager. Dette MÅ det være mulig å gjøre noe med.
Ja, vi bør alle rydde opp etter oss, men nulltolleransen må både gjelde den enkeltes forsøpling og det at søppel blir liggende uten at ansvarlig etat sørger for rydding.