Tag Archives: LO

Heia Sigbjørn!

– Hensynet til det konkurranseutsatte næringslivet må komme først. Alle erfaringer viser at når hensynet til konkurranseutsatt næringsliv kommer først, får vi andre det bedre også, sa finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap).

Nå blir jeg minnet om hvorfor vi de siste årene har savnet Sigbjørn Johnsen som finansminister. Endelig en sosialdemokrat som har skjønt at verdiene må skapes før de kan deles! Johnsen kom med påminnelsen over da han i går talte til LO Stats kartellkonferansen på Gol. Om uttalelsen faller i god jord hos flertallet av LOs medlemmer, som jobber i offentlig, sektor gjenstår å se, men dette er ord i rette tid. Norge har pådratt seg en lønnsulempe vis a vis viktige konkurrenter på rundt 50%. Slik kan det ikke fortsette og da kan ikke lønnsøkningen i offentlig sektor være større enn for ansatte i privat næringsliv.

Reklame

Gi 100 kroner til Høyre i dag!

I valgkampen for 4 år siden brukte LO 40 millioner på å sikre de rødgrønne valgseier. Det blir helt sikkert ikke mindre i år, og torpedoen Jens Stoltenberg er godt i gang med innsamlingsarbeidet hos sponsorene i fagbevegelsen.

Høyre er avhengig av enkeltmennesker, av deg og meg, for å finansiere sin valgkamp.

Ved å klikke på denne lenken kan du gi et bidrag i dag.

Torpedoen Jens Stoltenberg

Denne torpedoen teller penger

Denne torpedoen teller penger

 

Da jeg i fjor ble ansatt som Daglig leder i Høyres Valgfond, omtalte VG meg som pengeinnkrever og torpedo. Det kan se ut som jeg har noe å lære av «torpedoen» Jens Stoltenberg.

VG s papirutgave skriver i dag 2. april at Jens Stoltenbergs besøk hos LO  i går ga en timelønn på kr. 550.000,-. Det er slett ikke dårlig for en «torpedo» som også har et land å styre. Pengene var valgkampstøtte til Arbeiderpartiet som ble bevilget av Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforening (NNN).

Artikkelen i VG lister opp flere valgkampbidrag fra ulike fagforbund til Arbeiderpartiet. Kombinert med en gjennomgang av diverse fagforbunds støtte til Ap i 2005 gjør det rimelig å anta at partiet i årets valgkamp vil kunne glede seg over følgende bidragsliste på totalt rundt 16 millioner kroner:

 • Fagpolitisk støtte fra LO: 5 millioner
 • Fagforbundet: ca. 2,8 millioner
 • Fellesforbundet: 1,3 millioner
 • LO kongressen / sekretariatet: 5 millioner
 • Forbundet for Ledelse og teknikk 200 000
 • Norsk Arbeidermannsforbund 200 000
 • Norsk Jernbaneforbund 100 000
 • Norsk kjemisk industriarbeiderforbund 500 000
 • Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarb.forb 550 000
 • Norsk Treindustriarb. Forbund 50 000
 • Grafisk forbund 50 000

I tillegg må man ikke glemme at LO brukte minst 25 millioner kroner på «den lange valgkampen». Denne støtte var ifølge LO partipolitisk nøytral, men få var i tvil om at LO arbeidet for en sosialistisk regjering. Det er grunn til å anta at de vil bruke minst like mye for å hindre et regjeringsskifte høsten 2009.

(Artikkelen er oppdatert etter at LO-sekretariatet ga 5 mill i mai)