Tag Archives: Jan Tore Sanner

Skatt, skatt og atter skatt

Uansett hva som er spørsmålet, har Ap bare ett svar: mer skatt!

Arbeiderpartiets partisekretær Raymond Johansen bekymrer seg i sommervarmen. Han er bekymret for hvordan eldrebølgen skal finansieres. Det er det grunn til, men som vanlig har Arbeiderpartiet bare ett svar og det er økte skatter. Johansen mener at skatten må økes når eldrebølgen rammer landet i 2017. Der andre partier mener at det også må gå an å se på hvordan det offentlige kan effektiviseres, tenker Ap kun på mere penger. Det er derfor paradoksalt at selv om denne regjeringen bruker mer penger enn noen annen regjering, har for eksempel helsekøene økt kraftig under de rødgrønne. Skattelette er ikke alltid svaret.

Høyre nestleder Jan Tore Sanner synes i følge E24 at det er greit at katten endelig er ute av sekken. Sanner mener at skatteøkning ikke er svaret. «Økt skatt gjør det vanskelig å skape jobber og investere i økt verdiskaping.», sier Sanner til nettstedet.

Leder i Unge Høyre minner i en kommentar om at det ikke bare er staten som skaper velferd. Det er også velferd når mer av inntekten blir igjen i familien og disponeres der.

Reklame

Kandidaten: Jan Tore Sanner

Jeg har invitert noen stortingskandidater til å svare på 10 «sensommerlette» spørsmål. Første mann ut er 1. kandidat for Akershus Høyre og nestleder i Høyre Jan Tore Sanner.

Foto: tomas@icu.no

Foto: tomas@icu.no

Navn: Jan Tore Sanner
Alder: 44
Fylkesforening: Akershus
Listeplass: 1

Blogg
1. Hva var den viktigste grunnen til at du meldte deg inn i partiet?
Høyres grunnleggende verdier og respekt for enkeltmennesket.
Av enkeltsaker: skole og menneskerettigheter

2. Hva lover du dine velgere i år?
En borgerlig regjering, å fjerne arveavgiften, formueskatten og at de som tjener under 500.000 skal slippe toppskatt, en bedre skole med mer etterutdanning for lærerne og et løft for veier og kollektivtransport.

3.Foretrekker du husbesøk eller ”stand” for å treffe velgere?
Ja takk begge deler 🙂

4. Hvem er din favoritt-politiker gjennom tidene?
Václav Havel og Kåre Willoch

5. Hvilken bok leser du for tiden?
«Urett foreldes ikke» av Frank Bjerkholt

6. Har du et favorittlag i fotball?
Stabæk

7. Kan du nevne en kunstner du vil anbefale for andre?
Håkon Gullvåg

8. Hva serverer du gjerne gode venner?
Fisk, god vin og et smil 🙂

9. Hvilket reisemål besøker du gjerne igjen?
Frankrike

10. Kan du anbefale et sted i ditt fylke?
Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden

Nytt fra Høyre

Høyres husHer finner du en samling utspill, kommentarer og andre nyheter fra Høyre den siste tiden, særlig hvis du er opptatt av næringslivet og grunnlaget for  økt verdiskaping i Norge.

Høyre mener krisen krever skattelettelser også: http://www.hoyre.no/artikler/2009/2/1234186707.18

Takket være samarbeid med private kan veier i Norge bygges dobbelt så raskt som i dag: http://www.hoyre.no/artikler/2009/2/1234533768.05

Høyre er ikke imponert over regjeringens forslag til Nasjonal transportplan: http://www.hoyre.no/artikler/2009/2/1234984264.02

Michael Tetzschner, Oslo Høyre mener arbeidsformidlingen ikke trenger å være et offentlig ansvar: http://oslo.hoyre.no/artikler/2009/2/nav 

Nyhetsbrev fra Erna Solberg, februar: http://www.hoyre.no/artikler/2009/2/1234958778.1 

Annet: sjekk bloggen til Jan Tore Sanner eller besøk Høyres hjemmeside.

Hilsen

Øystein Eriksen Søreide

tlf 951 80 523

Dynamisk skattepolitikk og velferd

Heller mer velferd, enn skattelettelser til de som har mest fra før.Arbeidsliv

Dette var venstresidens favorittretorikk i 2005, og er det fortsatt. Det forutsettes at det er en motsetning mellom lavere skatt og velferd. Og, at skattelettelser kun kommer «de rike» tilgode og ikke «vanlige folk».

Dynamiske skatteresponser

Er det slik at 1 krone i skattelette, automatisk er 1 krone mindre til offentlig finansierte tjenester som skole, veier og sykehus? Mye tyder på at svaret er nei.  Det er dette som kalles dynamisk skattepolitikk: at skattelette faktisk utløser økt aktivitet i økonomien. Det skapes flere jobber, mer vekst og større utvikling, og jo bedre det går med bedriftenes og familienes økonomi, desto større inntekter gir det staten – uten at skattebyrden økes. At det er slik er blant annet dokumentert av Statistisk sentralbyrå  gjennom estimering knyttet til skattereformen i 2006. Et forsiktig anslag fra «byråets » forskere viser at for hver krone som gis i skattelette får staten tilbake 56 øre i form av økt aktivitet. Det meste av effekten kom gjennom økt arbeidstid som følge av skattelette. («More Realistic Etimates of Revenu Changes from Tax Cuts av forskerne Thor O. Thoresen, Jørgen Aasness og Zhiyang Jia, Publisert: 06/08 (Discussion Paper 545 SSB)

Regjeringspartiene sier nei til mer kunnskap

Denne effekten ønsker Høyre å se nærmere på. Høyre mener at vi trenger et riktigere bilde av hvordan skattereduksjoner virker på folks arbeidsinnsats og statsbudsjettet på kort og lang sikt.
Høyre og Jan Tore Sanner har gått inn for at det nedsettes et uavhengig utvalg som utreder mulige dynamiske effekter i skattepolitikken. Høsten 2008 uttalte Jan Tore Sanner følgende om behovet for en slik utredning: «Dagens beregninger av proveny gir et skjevt bilde av kostnadene ved omlegging av skattesystemet. Skattehevinger påfører samfunnet en kostnad som ikke blir målt. Skattelette fjerner derimot en slik samfunnsøkonomisk kostnad, og denne blir heller ikke tatt med i beregningene. Dagens opplegg for beregning i budsjettene virker mot Høyres skattepolitikk som er å redusere skatteregningen på arbeidsinntekt.»
Men Høyres initiativ ser det ut til at de rødgrønne partiene stemmer ned, så en slik utredning blir det ikke noe av – i denne omgang. Det er veldig synd, men viser nok en gang de rødgrønnes aversjon mot kunnskapsbaserte beslutninger. Det kunne jo tenkes retorikken var basert på sviktende faktagrunnlag.