Tag Archives: Michael Tetzschner

Oslo Høyre: sms ingen innvirkning

Denne uken leverte advokat og leder for lovkomiteen i Oslo Høyre Per Hodneland sin rapport. Hans konklusjon er at resultatet av nominasjonen ikke var påvirket av utenforliggende faktorer.

Oslo Høyres arbeidsutvalg og leder Michael Tetzschner engasjerte Hodneland for at han skulle gi en vurdering av kontakten mellom sjefsekretæren og et medlem av representantskapet. Julie Voldberg, som tapte kampen mot Øystein Sundelin om forhåndskumulert plass med 70 mot 108 stemmer, hevdet at en sms fra sjefsekretæren til medlemmet av representanskapet var å oppfatte som en trussel.

Hodneland mener at kontakten mellom Geir Staib og medlemmet av representantskapet ikke skulle ha funnet sted, da det ikke er hans oppgave å råde medlemmer av representantskapet om hvordan de skal opptre. Men, han konkluderer helt klart med det vi alle håpet, nemlig at sms`en fra sjefsekretæren ikke påvirket resultatet av de valg som ble foretatt på nominasjonsmøtet. Nominasjonsmøtet valgte sin foretrukne kandidat; slik det skal være.

I motsetning til det som har blitt hevdet, konkluderer også Hodneland med at kontakten ikke hadde til hensikt å påvirke utfallet av nominasjonsmøtet.

Du kan lese mer om Hodnelands rapport på Oslo Høyres hjemmesider.

Reklame

2010 – bilder annet halvår

For et par dager siden la jeg ut noen bilder fra reiser og hendelser i første halvår. Annet halvår er også snart historie, og her er noen bilder fra perioden august til desember 2010.

Cannes

Huk, Bygdøy i Oslo

Nymalt hyttevegg

Lago di Como

Milano

Med Kari Simonsen i Kambodsja

Angkor Wat

Høyres hus 75 år. F.v.: G. Heiberg Simonsen, B. F. Fredriksen, M. Tetzschner og Ø. E. Søreide

Reykjavik

Nobels fredspris til Liu Xiaobo

Oslo Høyre velger leder

Oslo Høyre moderniserer partidemokratiet og åpner prosesser som tidligere var forbeholdt de få.  Før høstens stortingsvalg ble alle partiets medlemmer invitert til å delta i en rådgivende uravstemming om hvem som skulle stå på stemmeseddelen. Dette ble gjort både elektroniske og via spørrsekjema i posten, slik at alle skulle kunne delta. Nå er medlemmene invitert til å gi råd igjen. Denne gangen er spørsmålet hvem som skal lede Oslo Høyre de neste 2 årene.

Selve valget er det fortsatt Oslo Høyres representantskap som skal foreta, men både valgkomiteen og representantskapet kommer helt sikker til å legge vekt på medlemmenes råd. Oslo Høyres medlemmer har to kandidater å velge mellom. Leder siden 2006, Michael Tetzschner, ønsker gjenvalg. Samtidig har tidligere nestleder i Oslo Høyre, Lars Groth, utfordret  Tetzschner. Groth er ikke veldig godt kjent utenfor partiet, men han har lenge vært aktiv i Oslo Høyre og har et godt navn blant partiets medlemmer. Det går fortsatt gjetord om hvordan han frontet DKSFs kamp mot ytre venstre i studentpolitikken på 70-tallet.

På tross av at Lars Groth er en seriøs utfordrer, tyder det meste på at det går mot gjenvalg av Michael Tetzschner på årsmøtet i januar. Det er ikke sikkert dette er oppfattet i resten av Høyre, men Tetzschner har helt siden han ble valgt for 4 år siden hatt en sterk posisjon i Oslo Høyre. Mange har satt pris på hans store kunnskaper om de fleste politikkomrder, hans prinsippielle tilnærming og hans evne til å fremme politisk debatt i fylkeslaget. Det er mulig noen vil ha sansen for Groths argument om at han selv vil kunne bruke mer energi enn Tetzschner på å bygge organisasjonen – Tetzschner har tross alt en del å gjøre som stortingsrepresentant – men det spørs allikevel om mange nok vil legge avgjørende vekt på dette. Tetzschner har tross alt en helt annen synlighet og tilgang i mediene, og mange vil nok legge vekt på at synlighet i mediene er den beste internmarkedsføringen man kan få. Det er nok å minne om hva det gjorde med stemningen i Høyres organisasjon da Erna Solberg i valgkampen leverte gode medieopptredener.

Det vi så langt har hørt om resultatene fra avstemningen blant Oslo Høyres medlemmer tilsier at over 70 % ønsker gjenvalg av Michael Tetzschner. Det blir nok også resultatet.

Ytringer om ytringsfrihet

tidlig-hc3b8st-06-082Jeg har samlet noen sitater om ytringsfrihet.

Ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerett. Den har, og bør ha, det sterkeste vernet vår lovgivning kan gi.

I Store norske leksikon på nett, begynner artikkelen om ytringsfrihet slik:
”Ytringsfrihet, retten til fritt å gi uttrykk i skrift og tale for meninger om politikk, religion, moral og alle andre forhold. Tidlig anerkjent som et av grunnvilkårene for et fritt statsstyre. En viktig del av ytringsfriheten er trykkefriheten. Prinsippet om ytringsfrihet er gjennomført i de fleste demokratiske stater. Nevnt i FNs menneskerettserklæring (art. 19), Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (art. 10), og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 1966 (art. 19).”

Ytringsfriheten har vært et sentralt tema de siste par årene, både i Norge og internasjonalt: karikaturstrid, blasfemiparagraf og bruk av hijab som religiøs ytring er noen brennbare eksempler. På kvinnedagen i år var hijaben brennbar, helt bokstavlig.

Finnes det grenser for ytringsfriheten? Skal man ta hensyn til, juridisk og etisk, at følelser og tro kan bli krenket av ytringer? Uavhengig av jus: bør den enkelte ta inn over seg at det er forskjell på ytringsfrihet og ytringsplikt? Bør friheten også brukes til å avstå fra ytringer? Og er det ikke på den annen side slik, at selv om jeg måtte bli krenket av din ytring, bør jeg kjempe for din rett til å ytre deg?

Her er noen sitater om frihet og ytringsfrihet. Noen kloke, noen med glimt i øyet, noen begge deler:

Voltaire:
Jeg er uenig i hvert ord du sier, men vil til min dødsdag forsvare din rett til å si det.

George Orwell:
Frihet betyr retten til å si det andre ikke vil høre.

Henning Rohde:
Styrken ved demokratiet er ytringsfriheten. Svakheten er at den blir brukt.

Michael Tetzschner:
Jeg ønsker en klar kontrabeskjed til alle skribenter: Vis gjerne omtanke på grunn av respekt, aldri på grunn av frykt!

Winston Churchill:
Et demokrati er en stat hvor den frie meningsutveksling ikke ender med en begravelse.

Otto Ludwig:
Man kan si mye om diktaturene. Men bare i demokratiene.

Marie von Ebner-Eschenbach
Så langt som din selvbeherskelse rekker, så langt rekker din frihet.

Olaf Henning Thomessen:
I Norge er det ytringsfrihet for ekskoner også. Men i slike sammenhenger er jeg sikker på at taushet er gull og tie er sølv. Tale er ikke en gang på bronseplass.

Skuffet ex-sjefsekretær

Oslo Høyres Representantskap har vedtatt en god liste på de øverste plassene.c3b8ystein-taler-til-hs-08

Allikevel er jeg skuffet. Jeg er en stor tilhenger av Michael Tetzschner, så jeg er ikke skuffet over at han står på tredje plass. Nikolai Astrup er en god venn og en av våre fremtidige ledere, så jeg er ikke skuffet over at han står på 4de plass. Men, allikevel er jeg veldig skuffet over nominasjonskomiteen og representantskapet som har vraket den største tenkeren og beste retorikeren i norsk politikk, nemlig Inge Lønning. Med så mange gode kandidater hadde Oslo Høyre et luksusproblem, men ingen Høyreforening kan ha så god råd at man vraker en mann som Inge Lønning. Han burde absolutt vært blant de 5 første på Oslo Høyres liste.

Oslo Høyres representantskap har ofte stått overfor krevende beslutninger. Som regel har resultatet blitt balansert og godt. Så har ikke skjedd denne gangen.

Nytt fra Høyre

Høyres husHer finner du en samling utspill, kommentarer og andre nyheter fra Høyre den siste tiden, særlig hvis du er opptatt av næringslivet og grunnlaget for  økt verdiskaping i Norge.

Høyre mener krisen krever skattelettelser også: http://www.hoyre.no/artikler/2009/2/1234186707.18

Takket være samarbeid med private kan veier i Norge bygges dobbelt så raskt som i dag: http://www.hoyre.no/artikler/2009/2/1234533768.05

Høyre er ikke imponert over regjeringens forslag til Nasjonal transportplan: http://www.hoyre.no/artikler/2009/2/1234984264.02

Michael Tetzschner, Oslo Høyre mener arbeidsformidlingen ikke trenger å være et offentlig ansvar: http://oslo.hoyre.no/artikler/2009/2/nav 

Nyhetsbrev fra Erna Solberg, februar: http://www.hoyre.no/artikler/2009/2/1234958778.1 

Annet: sjekk bloggen til Jan Tore Sanner eller besøk Høyres hjemmeside.

Hilsen

Øystein Eriksen Søreide

tlf 951 80 523