Tag Archives: CSR

Samfunnsrapportering

BIs Centre for Corporate Responsibility, med Associate Director Caroline Ditlev-Simonsen i spissen, avholdt nylig et interessant seminar om temaet samfunnsrapportering.

Bedriftenes samfunnsansvar (CSR) blir stadig mer aktuelt og nå kommer etterhvert formelle krav til at selskapene rapporterer hvordan de ivaretar sitt samfunnsansvar. Blant annet blir dette etter alt å dømme et krav i den nye regnskapsloven. Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (nues.no) berører også dette.

Caroline Ditlev-Simonsen sa at selv om CSR blir stadig mer populært og det etterhvert også blir et krav til rapportering på dette, er det fortsatt uklart for mange bedrifter hva de skal rapportere og til hvem. Foreløpig blir det mest selvskryt og lite objektiv informasjon, selv om det allerede finnes gode verktøy for samfunnsrapportering internasjonalt. De med kjente er Global Compact og Global Reporting Initiativ.

Reklame

Olaf Thommessen om bedriftenes samfunnsansvar

Olaf Thommessen sier i et intervju med Fundit, nyhetsbrevet til Norges Innsamlinsråd, at et nærmere samarbeid mellom bedrifter og organisasjoner kan bidra til store, positive samfunnsendringer.

Han mener at næringslivet må mobiliseres, ikke fordi de skal være greie, men «fordi det lønner seg for dem».

Her kan du lese hele intervjuet.

Jeg har tidligere blogget om noen bedrifter som tar ansvar.

Bedrifter som tar ansvar

Jeg hadde behov for å samle lenker til hvordan en del bedrifter omtaler sitt samfunnsansvar – eller det man på nynorsk kaller CSR: Corporate Social Responsibility. Det har jeg gjort her:

Choice: WeCare

DnBNOR: «.. i vår daglige forretningsdrift..»

Hydro: «Integrety and human rights, comunity investments, restructuring and stakeholder dialogue.»

Shell: «…dekke verdens voksende behov for energi på en økonomisk, samfunn- og miljømessig forsvarlig måte.

Statoil: «Vi bidrar til bærekraftig utvikling.»

Telenor: «.. an integral part of the way we operate.»

Veidekke: «Som et stort selskap har Veidekke en forpliktelse..»