Tag Archives: Meningsmålinger

Høyre størst i landet

Erna og Alex, Landsmøtet 2009

NRKs partimåling for juli gir Høyre 27,1 %. Arbeiderpartiet får 26,8 %. Høyre er nå landets største parti!

Mens Arbeiderpartiet får nesten 9 prosentpoeng lavere oppslutning enn ved valget i fjor, og Frp er uforandret, oppnår Høyre tett opptil 10 prosentpoeng mer enn ved stortingsvalget. Dette på tross av at Høyres resultat i valget var langt bedre enn Høyreledelsen hadde grunn til å vente i fjor sommer.

Høyres nestleder Jan Tore Sanner sier i en kommentar at han tror folk er leie av at regjeringen ikke tar fatt i landets store utfordringer innen helse, skole og samferdsel.

Det er lenge til neste stortingsvalg. Allikevel har alle Høyrefolk grunn til å glede seg. Selv om mye kan, og kommer til å endre seg frem til 2013, er det igjen mulig å se for seg en ny borgerlig regjering med et sterkt Høyre i førersetet.

Høyre sterke fremgang har flere årsaker. Jeg samlet for ikke lenge siden noen av forklaringene. Den skyldes både egen dyktighet og at den rødgrønne regjeringen sliter. Dagbladets kommentator Stein Aabø sier i en kommentar til dagens måling at regjeringen opplever motvind fra alle kanter, til alle årstider. Det er en god beskrivelse. Regjeringens store problem er at deltakerne etterhvert er mest opptatt av egne saker og blåser i regjeringens felles prosjekt – i den grad det fortsatt finnes. Slikt blir det nordavind av…

Reklame

Hvorfor har Høyre fremgang?

Jeg jobbet i Høyre fra april 2002 til oktober 2009. I denne perioden fikk jeg være med på seire og tap, oppturer og nedturer. Forklaringene på hvorfor det gikk som det gikk varierte, og naturlig nok var det ikke alltid samsvar mellom forklaringene vi hadde på Høyres hus og de man kunne lese i avisene eller få høre fra taxi-sjåførene. Høyre har nå lagt bak seg et år med en utrolig oppgang på målingene. I juli 2009 (2 måneder før valget) så partiet målinger på 10 og 11 prosent. Nå ligger partiet stabilt rundt 25 prosent – på samme nivå som Frp.

Både fordi det er interessant nå, men ikke minst fordi da kan være spennende å hente frem siden, har jeg forsøkt å samle de forklaringene på Høyres fremgang som brukes hyppigst. Med vilje har jeg, selv om det selvsagt er overlapping, delt forklaringene i to grupper: Hva sier Høyres ledelse og hva sier de politiske kommentatorene?

Høyreledelsens forklaring:

 • Høyre lå unaturlig lavt på målingene
 • Høyre fikk snakke politikk i valgkampen 2009
 • Partiet er «breddet» og har en større meny av politiske saker
 • Høyre har vært opptatt av saker som angår folk
 • Konsentrasjon om egen politikk heller enn sur kritikk av regjeringen
 • Langsiktig og grundig kampanje og organisasjonsarbeid

Politiske kommentatorers forklaring:

 • Partiets og Erna Solbergs gode valgkamp i 2009
 • De andre borgerlige partienes krangling i valgkampen
 • Høyres vilje til bredt borgerlig samarbeid
 • Velgerne belønner partier som vil bygge et styringsdyktig politisk alternativ
 • Høyre viser et bredere persongalleri
 • Misnøye med den sittende regjeringen
 • Fremskrittspartiet sliter og mister oppslutning
 • Høyre tjener på troverdighet i økonomiske politikk (i vanskelige tider)
 • Høyre har fått en partikultur som tåler motgang

Kommentarer:

 • Selv om jeg over har listet en del forklaringer fra politiske kommentatorer, er det påfallende at mange sliter med å se at fremgangen skulle skyldes at Høyre og partiets ledelse har gjort store fundamentale endringer eller kommet med markante initiativ. Selv om Erna Solberg i valgkampen fremstod som ny og rent faktisk kommuniserte klarere gjennom mediene, er det vanskelig å finne kommentatorer som mener at forvandlingen er så total og varig at den forklarer mye av Høyres fremgang.
 • Det er et paradoks at Høyre i 2001 forklarte valgseier med at partiet kommuniserte tydelig om få saker (skatt og skole), men ledelsen nå mener at fremgangen kan forklares med at partiet er «breddet», dvs snakker om mange saker.
 • Også internt, men særlig hos Høyres venner og blant kommentatorene (med et par hederlige unntak i DN og i Aftenposten) var det lenge vanskelig å finne de som støttet Høyres samarbeidslinje i spørsmålet om borgerlig samarbeid. Nå synes de fleste å mene at dette var en klok linje…

Høyre: 26,1%

Høyre fortsetter fremgangen. TNS Gallups juni-måling for TV2 viser 26,1 % for Høyre. Hvem skulle tro at partiet for under et år siden hadde flere målinger på 11 og 12 prosent?

Det er uansett en viktig påminner om hvor raskt ting kan endre seg i politikken. Erna og resten av Høyre har både lov og grunn til å glede seg over gode målinger. Samtidig er det viktig å huske at mye kan endre seg; allerede frem til kommunevalget neste år. Ett år er en evighet i politikken. Høyres mål om at 50% av befolkningen skal bo i en Høyrestyrt kommune er absolutt innen rekkevidde. Samtidig må ingen tro at dette gjør seg selv. Valkampen må utkjempes – og vinnes.

Men uansett: i dag gratulerer vi Erna og alle andre i Høyre med en strålende måling!

Høyre 14% i April

hc3b8yreballong

Høyre går frem marginale 0,2 % på snittet av meningsmålingene i april.

Det er lett å la seg forskrekke av enkeltmålinger. Norstats måling på fredag, som viste 10,8% for Høyre, fikk mange Høyrefolk til å sette morgenkaffen i halsen. Målingen har også fått noen av Høyres sympatisører i næringslivet til å kreve forandringer. Når man vil ha et mest mulig riktig bilde av hvor på målingene et parti ligger, bør man allikevel fortsatt se på snittet av målingene.

Etter at 10 landsmålinger er lagt frem i april har professor Johan Giertsen analysert disse nærmere. For Erna Solbergs Høyre viser snittet av disse målingene 14,0 %. Resultatet i mars var 13,8 %. Dette er en marginal endring og konklusjonen må være at Høyres oppslutning er uendret fra mars til april.

Et slikt valgresultat vil være alt for dårlig for Høyre. Det vil være like under det historisk dårlige resultatet i 2005 og Giertsens prognose viser at Høyre ville miste 1 stortingsmandat.

Alle som vil Høyre vel må nå bidra til at de 140 dagene som er igjen til valget blir brukt på best mulig måte.

Rektor bør ha lederutdanning

skole-gammel-pult

Høyre vil innføre krav om skolelederkompetanse for å kunne jobbe som rektor.

Dette er et av 608 konkrete forslag Høyre fremmer i utkastet til nytt program. Blant andre forslag som skal sikre en bedre barne- og ungdomsskole er å styrke undervisningen i basisfagene lesing, skriving og regning og tilbud om leksehjelp i alle kommuner.

Høyres leder garanterer også at hvis Høyre kommer i regjering og kaster ut de rødgrønne etter valget skal norsk skole og norske universiteter score høyere i internasjonale kvalitetstester.

Blant partiene på Stortinget har ingen høyere troverdighet på skolepolitikk enn Høyre. At partiet nå kommer med gjennomtenkte forslag for norsk skole vil derfor kunne bidra til at Høyre igjen får bedre oppslutning enn på dagens målinger.