Tag Archives: Avgifter

Høyre vil endre bilavgiftene

pict0026Høyre vil endre bilavgiftene til en miljøbasert avgiftsordning.

Dette er, sammen med økt satsing på samarbeid mellom det offentlige og private aktører, et av 23 hovedpunkter i Høyres alternative transportplan.

I presentasjonen av forslaget slår Høyres samferdselspolitikere fast at familiers og bedrifters transportbehov ikke forsvinner selv om staten innfører stadig flere og høyere avgifter. Derfor mener Høyre at bilavgiftene i fremtiden må utformes slik at de oppfordrer til miljøvennlig transport, i stedet for å være en straff for at man har bil.