Tag Archives: Fabian Stang

Ikke sleng Fabian!

Hvis du vil at Fabian Stang fortsatt skal være ordfører i Oslo, er det bare en ting å gjøre. Du må stemme Høyre.

Det er selvfølgelig hyggelig at Fabian får flest mulig personstemmer. Det fortjener han etter flott innsats for hovedstaden gjennom fire år. Personstemmer gis ved å krysse kandidater på den listen man bruker eller ved å føre opp navn fra at annen liste – såkalte slengere. Men, det er altså ikke antall personstemmer som avgjør hvem som blir ordfører i Oslo. Ordføreren velges av bystyret. Derfor er det bare en sterkest mulig Høyre-gruppe som kan sikre at ordføreren fortsatt heter Fabian Stang.

I perioden som har gått har Fabian vist at han bryr seg om hele Oslo. Da terroren rammet, stod han frem som en sterk og samlende ordfører for hele byen. Her følger han i den stolte arven etter samlende Høyre-ordførere som Rolf Stranger, Albert Nordengen og Per Ditlev-Simonsen.

Hvis du vil ha fire nye år med Fabian som byens ordfører må du altså stemme på det eneste partiet som har han øverst på sin liste. De andre partiene har andre ordørerkandidater. Godt valg!

Reklame

Oslo Høyres eldregaranti

Denne helgen har Oslo Høyre gjennomført et godt årsmøte. Hovedsaken var å vedta program for perioden 2011 til 2015. Oslo Høyres Representantskap viste seg igjen å fungere som et godt politisk verksted og vedtok et veldig godt program å gå til valg på.

Noe av det viktigste

Jeg har tidligere løftet frem noen av de forslagene i programutkastet jeg likte best; som å etablere et toppkulturgymnas, gjeninnføre forbudet mot tigging og nei til alle former for eiendomskatt.

Jeg håper selv å bli nominert som kandidat til bystyret ved årets valg, og jeg har «det viktigste først» som stikkord for eget kandidatur. Som politikere må vi våge å prioritere, og vi må gjøre det viktigste først. Etter min mening er en god eldrepolitikk noe av det viktigste. Derfor støtter jeg helhjertet to forslag i Oslo Høyres program spesielt knyttet til dette området: at alle som ønsker det skal få enkeltrom på sykehjem og at det skal være tilbud om institusjonsplasser til utskrivningsklare sykehuspasienter.

Eldregaranti

I forbindelse med helgens programbehandling hadde ordfører Fabian Stang og byrådsleder Stian Berger Røsland fremmet flere konkrete programpunkter under overskriften «Oslo Høyres eldregaranti». De fleste av disse punktene ble vedtatt, og jeg gjengir noen av dem her:

 • Det bygges nye sykehjemsplasser, så ingen ufrivillig plasseres på enkeltrom
 • Sykehjemshverdagen skal styres av beboeren
 • Alle som behandler søknader om sykehjemsplass skal møte søkeren personlig, dersom avslag vurderes
 • Sykehjemsleger og sykehusleger skal lønnes like godt
 • Alle søknader som sykehjemsplass skal behandles innen 3 uker og klagesaker behandles innen 2 uker.
 • Det opprettes universitetssykehjem

Arbeidsuhell i Representantskapet?

Et av de, etter min mening, aller beste forslagene i «eldregarantien» var at alle over 90 år, som selv ønsker det, skal kunne skrive seg inn på et sykehjem. Dessverre ble ikke dette vedtatt. Det var sterkt beklagelig, og jeg velger å tro at det var et arbeidsuhell som skjedde ved en kombinasjon av en vel ivrig dirigent og en forsamling som ikke var helt våken. Å stemme ned dette var håpløst. Et parti som Høyre bør kunne ha såpass tillitt til den enkelte at når en 90-åring faktisk vil på sykehjem (noe jeg ikke tror er normalen) så skyldes dette et reelt, opplevd behov. Like ille var det at Representantskapet påførte byens fremste tillitsvalgte et helt unødvendig nederlag. I lørdagens utgave av Aftenposten ble forslaget lansert av Stang og Berger Røsland i et stort tosides oppslag. Da burde Representantskapet ha meget gode grunner for å stemme forslaget ned. Det kan jeg ikke se at de hadde.

Tross denne lille tabben, har Oslo Høyre altså vedtatt et meget godt program, så nå kan valgkampen godt begynne for alvor. Så snart programmet er ferdig redigert blir det helt sikkert å finne på Oslo Høyres hjemmesider.

Oslos 10 siste ordførere

Ordfører Fabian Stang

2011 er valgår også i Oslo. Det betyr at også Oslos populære ordfører Fabian Stang fra Høyre er på valg. Selv om mange, også internt i Høyre var spente på hvordan dette skulle gå har Fabian på en utmerket måte tatt opp arven etter markante Høyreordførere som Rolf Stranger, Albert Nordengen og Per Ditlev-Simonsen.

Her er Oslos 10 siste ordførere:

 • 2007-: Fabian Stang (H)
 • 2007: Svenn Kristiansen (Frp)
 • 1995-2007: Per Ditlev-Simonsen (H)
 • 1992-1995: Ann-Marit Sæbønes (Ap)
 • 1990-1991: Peter N. Myhre (Frp)
 • 1976-1990: Albert Nordengen (H)
 • 1964-1975: Brynjulf Bull (Ap)
 • 1962-1963: Rolf Stranger (H)
 • 1960-1961: Brynjulf Bull (Ap)
 • 1956-1959: Rolf Stranger (Ap)