Tag Archives: Vei

Bedre veier = trygt hjem fra ferie

I disse dager kjører tusenvis av norske familier hjem fra ferie. Jeg tror alle vil gi Høyre rett i at Norge trenger bedre og tryggere veier. Samferdsel er en av Høyres tre hovedsaker i denne valgkampen.

World Economic Forum har vurdert veistandarden i 134 land basert på internasjonale standarder. Norge plasseres i denne denne rangeringen på en middelmådig 48 plass. Mer dramatisk er det at over 200 mennesker blir drept og over 11.000 blir skadd i trafikkulykker i Norge hvert år.

Høyre vil blant annet:

  • Igangsette 3-5 store veiprosjekter hvert år i samarbeid med private aktører (OPS – Offentlig-privat samarbeid)
  • Bruke 84 mrd de neste 10 årene på nye riksveier for å redusere kø, kaos og ulykker
  • Ha vedlikeholdsfond på 50 mrd til forbedring av veier og jernbane.

PS: Stadig flere bruker GPS bilnavigatorer for å finne frem på ferie. Her har VG testet noen av de nyeste modellene.

OPS – I did it (faster) again

pict00281

Offentlig-privat samarbeid (OPS) er et sentralt virkemiddel når Høyre legger frem en plan for hvordan vi skal få mer vei for pengene.

I dag la Høyre frem sin alternative transportplan. Høyre ønsker at det skal brukes 84 milliarder på samferdsel i årene som kommer – 15 milliarder mer en det regjeringen foreslo i nasjonal transportplan.

Like viktig som at Høyre vil bruke mer penger i sektoren er det at Høyre vil la private selskaper bygge og drive enkelte veistrekninger (OPS). På denne måten mener Høyre at det vil bli bygget mer vei på kortere tid. Her kan du lese mer om Høyres samferdselspolitikk.