Tag Archives: Transport

Høyre vil endre bilavgiftene

pict0026Høyre vil endre bilavgiftene til en miljøbasert avgiftsordning.

Dette er, sammen med økt satsing på samarbeid mellom det offentlige og private aktører, et av 23 hovedpunkter i Høyres alternative transportplan.

I presentasjonen av forslaget slår Høyres samferdselspolitikere fast at familiers og bedrifters transportbehov ikke forsvinner selv om staten innfører stadig flere og høyere avgifter. Derfor mener Høyre at bilavgiftene i fremtiden må utformes slik at de oppfordrer til miljøvennlig transport, i stedet for å være en straff for at man har bil.

OPS – I did it (faster) again

pict00281

Offentlig-privat samarbeid (OPS) er et sentralt virkemiddel når Høyre legger frem en plan for hvordan vi skal få mer vei for pengene.

I dag la Høyre frem sin alternative transportplan. Høyre ønsker at det skal brukes 84 milliarder på samferdsel i årene som kommer – 15 milliarder mer en det regjeringen foreslo i nasjonal transportplan.

Like viktig som at Høyre vil bruke mer penger i sektoren er det at Høyre vil la private selskaper bygge og drive enkelte veistrekninger (OPS). På denne måten mener Høyre at det vil bli bygget mer vei på kortere tid. Her kan du lese mer om Høyres samferdselspolitikk.