Tag Archives: Dagbladet

Demokrati er ikkje…

Valgkampen er i gang. Og godt er det. Svaret på terroren 22. juli skulle være mer demokrati, mer debatt.
Men, mange har, forståelig nok, strevd med å finne riktig tone, stemmeleie og volum.

I dagens utgave av Dagbladet gir Andreas Hompland oss en viktig påminner om hva demokrati er – og ikke er:

«Då må meiningar brytast og uenighet fram i lyset, klart og åpent. Demokrati er ikkje total enighet og full harmoni. Demokrati er siviliserte, respektable og tillitsfulle måtar å vera uenig på om vesentlige spørsmål.»

Reklame

Lønninger i frivillige organisasjoner

Hva bør ledere i frivillige organisasjoner tjene? Mindre enn i dag, mener amanuensis Ole Skalpe på BI, ifølge P4 og Dagbadet. Noen kan beskylde meg for å «be for min syke mor». Allikevel tar jeg sjansen på å si meg helt uenig med Skalpe.

Skalpe mener at noen ledere i humanitære organisasjoner som Røde Kors, Plan og SOS-barnebyer tjener alt for mye. Han etterlyser mer idealisme blant lederne og uttaler i tabloid stil at giverne kan bli demotivert av at «den første millionen går rett i lomma på lederne».

Bare så det er sagt: Det er bra med full åpenhet om de økonomiske forholdene i humanitære organisasjoner, inkludert hva sentrale ledere tjener. Dette må også kunne debatteres. Det fortjener både frivillige medarbeidere og givere. Seriøse innsamlingsorganisasjoner har åpenhet om sin økonomi og hvor mye som går til formålet.

Hva tjener så disse lederne Skalpe mener er grådige og lite idealistiske? P4 har funnet ut at topplederne i de største organisasjonene tjener fra ca. 750.000 kroner til nærmere 1 million. Dette er altså lønninger som er sammenlignbare med lederlønninger i Staten eller små- og mellomstore bedrifter. Som kjent tjener toppledere i norske, børsnoterte selskaper tildels svært mye mer.

Jeg mener at disse lederne har rimelige og fornuftige lønninger som det er lett å forsvare. Kanskje burde de tjent ennå mer. Dette er det flere gode grunner til:

  • Den viktigste grunnen er kanskje nettopp hensynet til giverne. De største norske organisasjonene samler inn flere hundre millioner kroner hvert år. Lederne i disse organisasjonen har sammen med sine styrer hovedansvaret overfor giverne for at bidragene forvaltes på en best mulig måte og i henhold til givernes ønsker. Dette ansvaret krever profesjonelle og kompetente ledere med integritet.
  • De store organisajonene har i tillegg flere hundre ansatte både hjemme og ute. Dette innebærer et stort ansvar og er en betydelig lederutfordring.
  • Disse organisasjonene har viktige formål og løser oppgaver som er av vital betydning både nasjonalt for og verdenssamfunnet. Topplederne har det overordnede ansvaret for at organisasjonenes mål nås.
  • Mange generalsekretærer er ansatt på åremål. De har heller ikke det samme stillingsvernet som andre ansatte. Denne reduserte jobbsikkerheten skal også kompenseres.
  • Sist men ikke minst: Arbeidet som gjøres i disse humanitære organisasjonene er utrolig viktig, og helt klart vel så viktig som i andre organisasjoner og bedrifter. Kall det gjerne «verdens viktigste arbeid». Jeg mener at verdens viktigste arbeid fortjener verdens beste ledere. Da må også lønningene være tilnærmet markedsbaserte.

Når dette er sagt mener jeg selvfølgelig at ledere i humanitære organisasjoner må utvise moderasjon. Det er også naturlig at lederne viser sin idealisme gjennom den lønnen de forlanger. Organisasjoner finansiert av giveres bidrag og skattekroner må selvfølgelig forvalte sine midler deretter. Det gjør de også.

Seriøse norske innsamlingsorganisasjoner er medlemmer av den frivillige stiftelsen Innsamlingskontrollen. Et av kravene for å være medlem er at minst 65% av inntektene går til formålet. Dette er også et fornuftig krav som lederne har et hovedansvar for å etterleve.

Til slutt er det fristende å se på hva en amanuensis på BI tjener og diskutere om dette er rimelig, men den fristelsen klarer jeg nesten å holde meg helt unna. Men, man kan jo si at det må være forsmedelig for studenter når de første tusenlappene fra et knapt studielån går til godt gasjerte forelesere.

Erna er åpen for regjering med Høyre og Frp

Erna Solberg er åpen for en Høyre/Frp-regjering

Erna Solberg er åpen for en Høyre/Frp-regjering

Til Dagbladet sier Bondevik at Knut Arild Hareide er fremtidens KrF. Derfor er han villig til å stille opp for Hareides valgkamp i Akershus. Bondevik har også synspunkter på hva Høyre bør foreta seg med hensyn til borgerlig samarbeid. Han mener at Høyre må stenge Siv Jensens vei til statsministerstillingen.

Som kommentar til dette sier Erna Solberg følgende til Dagbladet 4. mai:

Jeg driver ikke med øvelser i dørsmelling. Det er helt formålsløst å slenge igjen døra til noen slik KrF og Venstre har gjort.

Dagbladet skriver også at Erna Solberg heller vil ha Siv Jensen som statsminister enn fortsatt rødgrønn regjering.

På spørsmål om Høyre også kan gå inn for en borgerlig regjering uten Venstre og KrF svarer Erna Solberg følgende til Dagbladet:

Høyre har en plan for valget: Å få et borgerlig flertall som gir en borgerlig regjering. Så skal velgerne få lov til å avgjøre sammensetningen. Vi har sagt at vi kan samarbeide med Frp. Hvis vi etter valget har et flertall bestående av Høyre og Frp, vil vi inngå samtaler om et mulig regjeringssamarbeid med Frp.

Ellers er det verdt å minne om at valget først og fremst handler om politikk. Høyre prioriterer arbeidet for at Norge skal komme styrket ut av krisen. Høyre har i den anledning lagt frem nye forslag på nødvendige tiltak.