Tag Archives: ytringsfrihet

Grenser for ytringsfrihet?

Hvordan er det med ytrinigsfriheten globalt? Bør det finnes grenser for ytringsfriheten?

Tankesmien Civita arrangerte denne uken et høyaktuelt og interessant frokostmøte om ytringsfrihet. Hovedinnleder var kulturredaktør i danske Jyllandsposten Flemming Rose. Rose ble verdenskjent under den såkalte karikaturstriden i 2005-06. Per Edgar Kokkvold, gen.sekr i Norsk Pressforbund bidro også med interessante perspektiver på situasjonen i Norge.

På Civitas hjemmeside finner man både intervju med Rose og opptak fra debatten, derfor refererer jeg kun et par sentrale poeng som jeg festet meg ved spesielt.

Grenser for ytringsfrihet?

Rose, som er en av skandidavias mest kjente forkjempere for ytringsfrihet, understreket at begrensninger i ytringsfrihet ikke bør brukes for å bekjempe rasisme. Tvert i mot fremholdt han at rasmismen kun kan bekjempes ved ytringer, og ved å tillate ytringer. Allikevel mener også Rose at noen begrensinger i ytringsfriheten er nødvendig. Han hevder det bør settes grenser ved ytringer som:

  • oppfordrer til vold
  • injurier; det å lyve om andre
  • krenker privatlivets fred

Samtidig understreket Rose at retten til ikke å få sine følelser krenket ikke er en grunnleggende menneskerett som kan forhindre frie ytringer.

Kokkvold minnet om at ytringsfrihet er så grunnleggende at det ligger til grunn  for øvrige menneskeretter.

Reklame

TV Aftenbladet: Høyre først ute med politisk TV-reklame

Høyre har TV-reklame klar og er først ute med film etter at regjeringen ikke anker dommen fra Menneskerettighetsdomstolen.

Filmen finner du på Høyres hjemmeside men i dag 12. mars vil TV Aftenbladet (tidl TV Vest) i Stavanger som første tv-kanal sende filmen. TV Aftenbladet- sjef Per Fjeld mener at dommen fra Strasbourg er rettskraftiv nå, og at politisk tv-reklame derfor er tillatt i Norge.

Giske sier at det fortsatt er forbudt med politisk tv-reklame i Norge. I en NTB-melding gjengitt på VG Nett sier Giske at han forandrer NRK-plakaten for å ivareta dette. Han vil at hensynet til ytringsfriheten skal ivaretas på redaksjonell plass i NRK. Man er altså avhengig av å ytre seg politisk de gangene man inviteres i NRKs studio…

Olemic Thomessen fra Høyre mener at dette er et bomskudd fra Giske og at regjeringen på den måten griper inn i den redaksjonelle friheten.

Ytringer om ytringsfrihet

tidlig-hc3b8st-06-082Jeg har samlet noen sitater om ytringsfrihet.

Ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerett. Den har, og bør ha, det sterkeste vernet vår lovgivning kan gi.

I Store norske leksikon på nett, begynner artikkelen om ytringsfrihet slik:
”Ytringsfrihet, retten til fritt å gi uttrykk i skrift og tale for meninger om politikk, religion, moral og alle andre forhold. Tidlig anerkjent som et av grunnvilkårene for et fritt statsstyre. En viktig del av ytringsfriheten er trykkefriheten. Prinsippet om ytringsfrihet er gjennomført i de fleste demokratiske stater. Nevnt i FNs menneskerettserklæring (art. 19), Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (art. 10), og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 1966 (art. 19).”

Ytringsfriheten har vært et sentralt tema de siste par årene, både i Norge og internasjonalt: karikaturstrid, blasfemiparagraf og bruk av hijab som religiøs ytring er noen brennbare eksempler. På kvinnedagen i år var hijaben brennbar, helt bokstavlig.

Finnes det grenser for ytringsfriheten? Skal man ta hensyn til, juridisk og etisk, at følelser og tro kan bli krenket av ytringer? Uavhengig av jus: bør den enkelte ta inn over seg at det er forskjell på ytringsfrihet og ytringsplikt? Bør friheten også brukes til å avstå fra ytringer? Og er det ikke på den annen side slik, at selv om jeg måtte bli krenket av din ytring, bør jeg kjempe for din rett til å ytre deg?

Her er noen sitater om frihet og ytringsfrihet. Noen kloke, noen med glimt i øyet, noen begge deler:

Voltaire:
Jeg er uenig i hvert ord du sier, men vil til min dødsdag forsvare din rett til å si det.

George Orwell:
Frihet betyr retten til å si det andre ikke vil høre.

Henning Rohde:
Styrken ved demokratiet er ytringsfriheten. Svakheten er at den blir brukt.

Michael Tetzschner:
Jeg ønsker en klar kontrabeskjed til alle skribenter: Vis gjerne omtanke på grunn av respekt, aldri på grunn av frykt!

Winston Churchill:
Et demokrati er en stat hvor den frie meningsutveksling ikke ender med en begravelse.

Otto Ludwig:
Man kan si mye om diktaturene. Men bare i demokratiene.

Marie von Ebner-Eschenbach
Så langt som din selvbeherskelse rekker, så langt rekker din frihet.

Olaf Henning Thomessen:
I Norge er det ytringsfrihet for ekskoner også. Men i slike sammenhenger er jeg sikker på at taushet er gull og tie er sølv. Tale er ikke en gang på bronseplass.