Tag Archives: Bil

Bedre veier = trygt hjem fra ferie

I disse dager kjører tusenvis av norske familier hjem fra ferie. Jeg tror alle vil gi Høyre rett i at Norge trenger bedre og tryggere veier. Samferdsel er en av Høyres tre hovedsaker i denne valgkampen.

World Economic Forum har vurdert veistandarden i 134 land basert på internasjonale standarder. Norge plasseres i denne denne rangeringen på en middelmådig 48 plass. Mer dramatisk er det at over 200 mennesker blir drept og over 11.000 blir skadd i trafikkulykker i Norge hvert år.

Høyre vil blant annet:

  • Igangsette 3-5 store veiprosjekter hvert år i samarbeid med private aktører (OPS – Offentlig-privat samarbeid)
  • Bruke 84 mrd de neste 10 årene på nye riksveier for å redusere kø, kaos og ulykker
  • Ha vedlikeholdsfond på 50 mrd til forbedring av veier og jernbane.

PS: Stadig flere bruker GPS bilnavigatorer for å finne frem på ferie. Her har VG testet noen av de nyeste modellene.

Høyre vil endre bilavgiftene

pict0026Høyre vil endre bilavgiftene til en miljøbasert avgiftsordning.

Dette er, sammen med økt satsing på samarbeid mellom det offentlige og private aktører, et av 23 hovedpunkter i Høyres alternative transportplan.

I presentasjonen av forslaget slår Høyres samferdselspolitikere fast at familiers og bedrifters transportbehov ikke forsvinner selv om staten innfører stadig flere og høyere avgifter. Derfor mener Høyre at bilavgiftene i fremtiden må utformes slik at de oppfordrer til miljøvennlig transport, i stedet for å være en straff for at man har bil.