Tag Archives: Programarbeid

Kulturpolitikk for Oslo?

Oslo Høyre har nedsatt flere utvalg som skal bistå i arbeidet med nytt program for perioden 2011-2015. Jeg skal være med i et av disse – kulturutvalget – og ønsker meg forslag og innspill fra alle som har synspunkter på hvilken kulturpolitikk som bør føres i hovedstaden.

Dette er noen av spørsmålene jeg er opptatt av:

  • Hva bør være siktemålet med en god liberal-konservativ kulturpolitikk?
  • Hvor langt skal kommunen gå i å støtte konkrete kulturuttrykk og kulturinstitusjoner?
  • Hvordan bør kulturen i Oslo finansieres?
  • Som på alle områder må det prioriteres. Hva skal styre kommunens prioriteringer på kulturområdet?
  • Hva er Oslos viktigste kulturinstitusjoner? Hvilken rolle skal kommunen spille overfor disse?
  • Hva er mest prekært å få gjort noe med i Oslokulturen?
  • Hva bør være visjonen for kulturbyen Oslo, på kort og lang sikt?
  • Har du konkrete ideer som kan og bør realiseres i løpet av neste periode?

Det kan være nyttig å lese Oslo Høyres program for inneværende periode. Kulturavsnittet finner du på s. 7.

Norsk film gjør det bra på Berlin-festivalen. Er Oslo filmhovedstaden?

Kulturetaten i Oslo kommune finner du her.