Tag Archives: Oslo Høyre

Bystyrekandidat 2011

Sammen med andre kandidater fra Gamle Oslo Høyre

Jeg er kandidat og står på Oslo Høyres liste ved bystyrevalget. Her er noen aktuelle lenker i den sammenheng.

Som ukumulert kandidat på alfabetisk plass er det antall personstemmer som avgjør om jeg blir innvalgt i bystyret. Se Facebook-gruppen: Uansett stemmer jeg på Øystein

I forbindelse med Valget 2011 har TV2 utviklet Velgerguiden hvor du finner alle landets kandidater. Her er min profil.

På mange målinger har det vært klart borgerlig flertall i Oslo, men en drøy uke før valget viser en måling utført av VG at det like gjerne kan bli rødt flertall. I så fall vil sannsynligvis Marianne Borgen fra SV overta som ordfører etter Fabian Stang. Dessverre vet ikke alle at dersom de vil ha Fabian som ordfører fortsatt må de stemme Høyre.

Andre nyttige lenker:

Høyres prinsipprogram

Oslo Høyres program

Reklame

Kulturskole til flere

Oslo Musikk- og Kulturskole (OMK) har et flott tilbud til barn og unge i hovedstaden. Allikevel står nær 3000 barn i kø for å få musikkopplæring.

Høyrebyrådet satser på OMK og i 2011 får skolen økt sin bevilling med 4 millioner kroner, ifølge Oslo Høyres nettsider. Samtidig går Høyre nå inn for at flere private og frivillige krefter skal få bidra, slik at køen kan bli kortere. Det skal utvikles et rammeverk for kjøp av undervisningstjenester fra private. Dette høres ut som et godt tiltak. Det viktige må være at tjenestene gjøres tilgjengelige for de som ønsker det, ikke hvem som utfører dem.

Kulturpolitikk for Oslo?

Oslo Høyre har nedsatt flere utvalg som skal bistå i arbeidet med nytt program for perioden 2011-2015. Jeg skal være med i et av disse – kulturutvalget – og ønsker meg forslag og innspill fra alle som har synspunkter på hvilken kulturpolitikk som bør føres i hovedstaden.

Dette er noen av spørsmålene jeg er opptatt av:

  • Hva bør være siktemålet med en god liberal-konservativ kulturpolitikk?
  • Hvor langt skal kommunen gå i å støtte konkrete kulturuttrykk og kulturinstitusjoner?
  • Hvordan bør kulturen i Oslo finansieres?
  • Som på alle områder må det prioriteres. Hva skal styre kommunens prioriteringer på kulturområdet?
  • Hva er Oslos viktigste kulturinstitusjoner? Hvilken rolle skal kommunen spille overfor disse?
  • Hva er mest prekært å få gjort noe med i Oslokulturen?
  • Hva bør være visjonen for kulturbyen Oslo, på kort og lang sikt?
  • Har du konkrete ideer som kan og bør realiseres i løpet av neste periode?

Det kan være nyttig å lese Oslo Høyres program for inneværende periode. Kulturavsnittet finner du på s. 7.

Norsk film gjør det bra på Berlin-festivalen. Er Oslo filmhovedstaden?

Kulturetaten i Oslo kommune finner du her.

Oslo Høyre velger leder

Oslo Høyre moderniserer partidemokratiet og åpner prosesser som tidligere var forbeholdt de få.  Før høstens stortingsvalg ble alle partiets medlemmer invitert til å delta i en rådgivende uravstemming om hvem som skulle stå på stemmeseddelen. Dette ble gjort både elektroniske og via spørrsekjema i posten, slik at alle skulle kunne delta. Nå er medlemmene invitert til å gi råd igjen. Denne gangen er spørsmålet hvem som skal lede Oslo Høyre de neste 2 årene.

Selve valget er det fortsatt Oslo Høyres representantskap som skal foreta, men både valgkomiteen og representantskapet kommer helt sikker til å legge vekt på medlemmenes råd. Oslo Høyres medlemmer har to kandidater å velge mellom. Leder siden 2006, Michael Tetzschner, ønsker gjenvalg. Samtidig har tidligere nestleder i Oslo Høyre, Lars Groth, utfordret  Tetzschner. Groth er ikke veldig godt kjent utenfor partiet, men han har lenge vært aktiv i Oslo Høyre og har et godt navn blant partiets medlemmer. Det går fortsatt gjetord om hvordan han frontet DKSFs kamp mot ytre venstre i studentpolitikken på 70-tallet.

På tross av at Lars Groth er en seriøs utfordrer, tyder det meste på at det går mot gjenvalg av Michael Tetzschner på årsmøtet i januar. Det er ikke sikkert dette er oppfattet i resten av Høyre, men Tetzschner har helt siden han ble valgt for 4 år siden hatt en sterk posisjon i Oslo Høyre. Mange har satt pris på hans store kunnskaper om de fleste politikkomrder, hans prinsippielle tilnærming og hans evne til å fremme politisk debatt i fylkeslaget. Det er mulig noen vil ha sansen for Groths argument om at han selv vil kunne bruke mer energi enn Tetzschner på å bygge organisasjonen – Tetzschner har tross alt en del å gjøre som stortingsrepresentant – men det spørs allikevel om mange nok vil legge avgjørende vekt på dette. Tetzschner har tross alt en helt annen synlighet og tilgang i mediene, og mange vil nok legge vekt på at synlighet i mediene er den beste internmarkedsføringen man kan få. Det er nok å minne om hva det gjorde med stemningen i Høyres organisasjon da Erna Solberg i valgkampen leverte gode medieopptredener.

Det vi så langt har hørt om resultatene fra avstemningen blant Oslo Høyres medlemmer tilsier at over 70 % ønsker gjenvalg av Michael Tetzschner. Det blir nok også resultatet.

Kandidaten: Per-Kristian Foss

«Alle» kjenner Per-Kristian Foss. Allikevel kan du kanskje lære noe nytt om 1. kandidaten til Oslo Høyre gjennom svarene på mine 10 spørsmål under.

Navn: Per-Kristian Foss Per-Kristian Foss 09
Alder: 59
Fylke: Oslo
Listeplass: 1. plass på Høyres liste
1. Hva var den viktigste grunnen til at du meldte deg inn i Høyre?
Det var nok kampen mot sosialistdominansen i ungdomsmiljøet som førte meg inn i Unge Høyre og senere i Høyre.

2. Hva lover du dine velgere i år?
Å redusere skattene, styrke skolen og bygge flere veier og styrke kollektivtilbudet.

3. Foretrekker du husbesøk eller ”stand” for å treffe velgere?
Jeg er like glad i å møte folk gå gaten som å banke på døren og presentere meg.

4. Hvem er din favoritt-politiker gjennom tidene?
Min favorittpolitiker er Høyres tidligere leder Erling Norvik.

5. Hvilken bok leser du for tiden?
Har så vidt begynt på Roy Jacobsens «Vidunderbarn».

6. Har du et favorittlag i fotball?
Nei, våger ikke velge mellom Lyn og Vålerenga.

7. Kan du nevne en kunstner du vil anbefale for andre? Inger Sitter
Jeg er glad i mange av maleriene til Inger Sitter.

8. Hva serverer du gjerne gode venner?
Veldig mye fisk og skalldyr og snart er det tid for årets lam.

9. Hvilket reisemål besøker du gjerne igjen?
Var på Amalfi-kysten i Italia i år og reiser helt sikkert tilbake dit en gang.

10. Kan du anbefale et sted i Oslo?
Jeg anbefaler gjerne et besøk i eller på Operaen og etter hvert den nye Holmenkollbakken.

– Lae er irriterende god

Erling Lae i Oslo

Det var sosialdemokraten og forfatteren Roy Jacobsen som sa dette til Aftenpostens aftenutgave 11. august. En slik attest fra en Ap-mann til en Høyremann, og atpåtil midt i en valgkamp, bør man lytte til.

Attesten fra Jacobsen var svar på følgende spørsmål fra Aften: » Er det forskjell på et sosialdemokratisk styrt Oslo og et borgerlig styrt Oslo?»

«Erling Lae er jo irriterende god da, jeg må si det,» svarte forfatteren. «Det handler om å ivareta de offentlige godene. Utviklinga i Groruddalen er jeg opptattav, men Lae har jo ikke vært noen katastrofe der heller», sa Jacobsen til Aftenposten.

Når noen fra Stavanger får spørsmålet «hvordan var dette da?» svarer de gjerne med «jo, de` va kje så gale dette». De sier egentlig at dette var veldig bra. Jeg velger å tolke sosialdemokraten Jacobsen på samme måte: Når han sier at Lae ikke har vært noen katastrofte  for Groruddalen, sier han egentlig det mange av oss vet allerede: Erling Lae gjør en kjemepjobb!

Oslo Høyre og partidemokratiet

Oslo Høyres representantskap

Oslo Høyres representantskap

Oslo Høyre har i forbindelse med nominasjonen til stortingsvalget 2009 gjort noen viktige endringer for å styrke partidemokratiet og øke medlemmenes deltakelse i nominasjonen. 

 En, i norsk sammenheng, uvanlig stor andel av medlemmene deltok i prosessen.

I følge Oslo Høyres egne nettsider omtaler valgforsker Hanne Marthe Narud ved UiO prosessen i Oslo Høyre i positive vendinger. Hun tror endringene vil bli videreført i neste nominasjonsprosess.

Du finner omtalen av nominasjonen i Oslo Høyre i Civita-rapporten «Bak lukkede dører?». 

For alle som er opptatt av norske valg, valgordningen, meningsmålinger m.v. anbefales også Bernt Aardals hjemmeside.

Mer politi i gatene!

I Arne Johannessen har norsk politi en av landets mest synlige og markante fagforeningsledere.

 Noen mener han gjør hva som helst for å få frem sitt syn og at han har lært av flygelederne når det gjelder å (mis)bruke sitt maktmonopol. I dag var 4000 politi samlet til demonstrasjon foran Stortinget. Det vekker oppsikt. De hevder at de har blitt fratatt muligheten til å påvirke egne lønns- og arbeidsvilkår.

Uansett hva man måtte mene om metodene til Politiets Fellesforbund, kan det ikke være tvil om at vi trenger mer synlig politi i gatene. Å ivareta innbyggernes sikkerhet er en av statens mest sentrale oppgaver. De siste årene har åpenlyse lovovertredelser eskalert i norske byer. Særlig er dette påtrengende i Oslo. Det dreier seg om alt fra pågående tigging til narkotikasalg og grov vold. Oppklaringsprosenten for alvorlige forbrytelser går ned. Her har regjeringen gjort seg skyld i en grov forsømmelse.

Partiet jeg tilhører, Høyre, mener at kriminalitetsbekjempelse bør bli en av hovedsakene ved høstens valg. Oslo Høyre har utpekt «trygg by» til en av sine hovedsaker.

I utkastet til Høyres program for neste periode står det blant annet at Høyre vil styre bemanningen i politiet og få mer synlig politi, lage en konkret handlingsplan for å bygge opp politiet og frigjøre politiet fra rene vakt- og transportoppdrag.

Ønsker du en tryggere by bør du stemme Høyre i september.

Skuffet ex-sjefsekretær

Oslo Høyres Representantskap har vedtatt en god liste på de øverste plassene.c3b8ystein-taler-til-hs-08

Allikevel er jeg skuffet. Jeg er en stor tilhenger av Michael Tetzschner, så jeg er ikke skuffet over at han står på tredje plass. Nikolai Astrup er en god venn og en av våre fremtidige ledere, så jeg er ikke skuffet over at han står på 4de plass. Men, allikevel er jeg veldig skuffet over nominasjonskomiteen og representantskapet som har vraket den største tenkeren og beste retorikeren i norsk politikk, nemlig Inge Lønning. Med så mange gode kandidater hadde Oslo Høyre et luksusproblem, men ingen Høyreforening kan ha så god råd at man vraker en mann som Inge Lønning. Han burde absolutt vært blant de 5 første på Oslo Høyres liste.

Oslo Høyres representantskap har ofte stått overfor krevende beslutninger. Som regel har resultatet blitt balansert og godt. Så har ikke skjedd denne gangen.

Åpen nominasjon i Oslo Høyre

Økt åpenhet Oslo Høyres leder

Gjennom en omfattende rådgivende prøvenominasjon har årets nominasjonsprosess i Oslo Høyre vært åpnere og inkludert en større del av medlemsmassen enn noen gang. En stor del av medlemmene har vært involvert, og på denne måten har det blitt mer interessant å være Høyremedlem i Oslo. Nærmere beskrivelse av prosessen i Oslo Høyre finner du ved å klikke her.

Selve nominasjonsmøtet i Store sal, Høyres hus overføres direkte på Høyres nettsider.