Tag Archives: Næringsliv

Høyre er nøkkelen

Bedriftsledere i Oslo og Akershus foretrekker en H-Frp-regjering etter valget i september. Det fremgår av en undersøkelse gjennomført av NHO i Oslo og Akershus og omtalt i Dagens Næringsliv.

Undersøkelsen viser også at mange kunne tenke seg en ren Høyre-regjering, mens Carl I. Hagen og Siv Jensen får liten oppslutning om en ren Frp-regjering. Selv om alle slike målinger nok skal tas med en solid klype salt, motiverer den noen refleksjoner:

1. Høyre står fortsatt meget sterkt i næringslivet, tross enkelte uttalelser fra personer i næringslivet og tross at Høyre for tiden ikke får mer enn ca 15% oppslutning på partimålinger. Mange har tiltro til Høyre, særlig når det gjelder gode rammebetingelser for næringslivet.

2. Høyres velgere, også i næringslivet, er nokså delt i synet på hvem Høyre bør samarbeide med: Frp eller sentrum. Mens flertallet av de spurte foretrekker H/Frp er det nesten like mange som heller vil ha H, V og KrF. Høyres dilemma i samarbeidsspørsmålet tydeliggjøres derfor også her, og strategien som innebærer at partiet nekter å lukke noen dører er godt fundert.

3. Næringslivet ønsker ikke en ren Frp-regjering. Av de spurte er det faktisk 3 ganger så mange som heller vil ha H, V og KrF. Dette kan tyde på en betydelig skepsis til deler av Fremskrittspartiet sin politikk, særlig på områdene økonomi og næring.

4. Mange ønsker en ren Høyre-regjering. Om det er uttrykk for drømmer eller realistiske vurderinger skal være usagt, men det er uansett et positivt signal til Høyre. På dagens oppslutningsnivå er dette ikke realistisk, men utfordringen må gå tilbake til Høyre-venner i næringslivet om å bidra til et større, sterkere og mer slagkraftig Høyre. Hvem vet hva som da kan være mulig?

Konklusjonen er klar: Høyre står sterkt i næringslivet , men et regjeringsskifte og en ny robust, borgerlig regjering krever et sterkere Høyre. Alle som mener 4 år med rødgrønt rot og allergi mot private aktører er nok, må derfor støtte Høyre.

Reklamer

Nytt fra Høyre

Høyres husHer finner du en samling utspill, kommentarer og andre nyheter fra Høyre den siste tiden, særlig hvis du er opptatt av næringslivet og grunnlaget for  økt verdiskaping i Norge.

Høyre mener krisen krever skattelettelser også: http://www.hoyre.no/artikler/2009/2/1234186707.18

Takket være samarbeid med private kan veier i Norge bygges dobbelt så raskt som i dag: http://www.hoyre.no/artikler/2009/2/1234533768.05

Høyre er ikke imponert over regjeringens forslag til Nasjonal transportplan: http://www.hoyre.no/artikler/2009/2/1234984264.02

Michael Tetzschner, Oslo Høyre mener arbeidsformidlingen ikke trenger å være et offentlig ansvar: http://oslo.hoyre.no/artikler/2009/2/nav 

Nyhetsbrev fra Erna Solberg, februar: http://www.hoyre.no/artikler/2009/2/1234958778.1 

Annet: sjekk bloggen til Jan Tore Sanner eller besøk Høyres hjemmeside.

Hilsen

Øystein Eriksen Søreide

tlf 951 80 523

Dynamisk skattepolitikk og velferd

Heller mer velferd, enn skattelettelser til de som har mest fra før.Arbeidsliv

Dette var venstresidens favorittretorikk i 2005, og er det fortsatt. Det forutsettes at det er en motsetning mellom lavere skatt og velferd. Og, at skattelettelser kun kommer «de rike» tilgode og ikke «vanlige folk».

Dynamiske skatteresponser

Er det slik at 1 krone i skattelette, automatisk er 1 krone mindre til offentlig finansierte tjenester som skole, veier og sykehus? Mye tyder på at svaret er nei.  Det er dette som kalles dynamisk skattepolitikk: at skattelette faktisk utløser økt aktivitet i økonomien. Det skapes flere jobber, mer vekst og større utvikling, og jo bedre det går med bedriftenes og familienes økonomi, desto større inntekter gir det staten – uten at skattebyrden økes. At det er slik er blant annet dokumentert av Statistisk sentralbyrå  gjennom estimering knyttet til skattereformen i 2006. Et forsiktig anslag fra «byråets » forskere viser at for hver krone som gis i skattelette får staten tilbake 56 øre i form av økt aktivitet. Det meste av effekten kom gjennom økt arbeidstid som følge av skattelette. («More Realistic Etimates of Revenu Changes from Tax Cuts av forskerne Thor O. Thoresen, Jørgen Aasness og Zhiyang Jia, Publisert: 06/08 (Discussion Paper 545 SSB)

Regjeringspartiene sier nei til mer kunnskap

Denne effekten ønsker Høyre å se nærmere på. Høyre mener at vi trenger et riktigere bilde av hvordan skattereduksjoner virker på folks arbeidsinnsats og statsbudsjettet på kort og lang sikt.
Høyre og Jan Tore Sanner har gått inn for at det nedsettes et uavhengig utvalg som utreder mulige dynamiske effekter i skattepolitikken. Høsten 2008 uttalte Jan Tore Sanner følgende om behovet for en slik utredning: «Dagens beregninger av proveny gir et skjevt bilde av kostnadene ved omlegging av skattesystemet. Skattehevinger påfører samfunnet en kostnad som ikke blir målt. Skattelette fjerner derimot en slik samfunnsøkonomisk kostnad, og denne blir heller ikke tatt med i beregningene. Dagens opplegg for beregning i budsjettene virker mot Høyres skattepolitikk som er å redusere skatteregningen på arbeidsinntekt.»
Men Høyres initiativ ser det ut til at de rødgrønne partiene stemmer ned, så en slik utredning blir det ikke noe av – i denne omgang. Det er veldig synd, men viser nok en gang de rødgrønnes aversjon mot kunnskapsbaserte beslutninger. Det kunne jo tenkes retorikken var basert på sviktende faktagrunnlag.