Tag Archives: Muslimsk skole

Bra, Kristin Halvorsen!

Kunnskapsdepartementet, med Kristin Halvorsen i spissen, har avvist Oslo bystyres klage på tillatelsen til å starte Fredsskolen, en muslimsk friskole, i hovedstaden.

Det er ikke så ofte jeg ytrer meg positivt om Kristin Halvorsen i denne bloggen. Det skyldes ikke hennes person, hun virker som et skikkelig og hyggelig menneske, men at jeg som regel er dundrende uenig med henne politisk.

Det er mulig hun holder seg for nesen når hun gjør det, men dette gangen har hun og regjeringen allikevel latt prinsipper og menneskerettigheter veie tyngre enn politiske preferanser. Kunnskapsdepartementet har altså avslått klagen fra en uhellig allianse i Oslo bystyre bestående av Halvorsens eget parti SV, Rødt, Ap og Fremskittspartiet.

Bra!

Reklame