Tag Archives: Jens Stoltenberg

Torpedoen Jens Stoltenberg

Denne torpedoen teller penger

Denne torpedoen teller penger

 

Da jeg i fjor ble ansatt som Daglig leder i Høyres Valgfond, omtalte VG meg som pengeinnkrever og torpedo. Det kan se ut som jeg har noe å lære av «torpedoen» Jens Stoltenberg.

VG s papirutgave skriver i dag 2. april at Jens Stoltenbergs besøk hos LO  i går ga en timelønn på kr. 550.000,-. Det er slett ikke dårlig for en «torpedo» som også har et land å styre. Pengene var valgkampstøtte til Arbeiderpartiet som ble bevilget av Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforening (NNN).

Artikkelen i VG lister opp flere valgkampbidrag fra ulike fagforbund til Arbeiderpartiet. Kombinert med en gjennomgang av diverse fagforbunds støtte til Ap i 2005 gjør det rimelig å anta at partiet i årets valgkamp vil kunne glede seg over følgende bidragsliste på totalt rundt 16 millioner kroner:

 • Fagpolitisk støtte fra LO: 5 millioner
 • Fagforbundet: ca. 2,8 millioner
 • Fellesforbundet: 1,3 millioner
 • LO kongressen / sekretariatet: 5 millioner
 • Forbundet for Ledelse og teknikk 200 000
 • Norsk Arbeidermannsforbund 200 000
 • Norsk Jernbaneforbund 100 000
 • Norsk kjemisk industriarbeiderforbund 500 000
 • Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarb.forb 550 000
 • Norsk Treindustriarb. Forbund 50 000
 • Grafisk forbund 50 000

I tillegg må man ikke glemme at LO brukte minst 25 millioner kroner på «den lange valgkampen». Denne støtte var ifølge LO partipolitisk nøytral, men få var i tvil om at LO arbeidet for en sosialistisk regjering. Det er grunn til å anta at de vil bruke minst like mye for å hindre et regjeringsskifte høsten 2009.

(Artikkelen er oppdatert etter at LO-sekretariatet ga 5 mill i mai)

Regjeringens køfellesskap

lege-med-maske

Den rødgrønne regjeringens allergi mot private løsninger har bidratt til en dramatisk økning i helsekøene siden 2005.

Helsekøene i Norge er alt for lange. Det oppsiktsvekkende er at de har vokst dramatisk under Jens Stoltenbergs regjering. Mens antallet mennesker i helsekø ble redusert med 85.000 under Samarbeidsregjeringen (01-05) har køene ØKT med 35.000 personer under den nåværende regjeringen. Det er utrolig at den rødgrønne regjeringen ikke sterkere grad blir holdt ansvarlig for denne forsømmelsen. Særlig er dette oppsiktsvekkende fordi det skyldes at regjeringen rir ideologiske kjepphester: Det er åpenbart viktigere å unngå bruk av private leverandører i helsevesenet, for eksempel private rehabiliteringsinstitusjoner, enn å sørge for at norske pasienter får adekvat behandling hurtig og effektivt. Av hensyn til «fellesskapet» ofres lidende pasienter. Er det «køfellesskapet» regjeringen er opptatt av å bevare? Jeg bare spør.