Tag Archives: Jens Stoltenberg

Høyres valgkampbudskap

 

Foto: Thomas Moss

Foto: Thomas Moss

 

 

I Dagbladet kunne vi lese at Høyre og Erna Solberg startet sitt landsmøte med et bakteppe av dårlige meningsmålinger og intern uro, men at landsmøtet ble avsluttet med høy stemning, slik vi kjenner den fra amerikanske landsmøter. VG, som også har fulgt landsmøtet tett, sier på lederplass 11. mai at det er et samlet parti som nå forbereder seg til høstens valgkamp. DN skriver samme dag at Høyre er det eneste partiet som uten forbehold lover at det vil skifte ut den rødgrønne regjeringen.

Flere andre medier skriver også at det er et tydeligere og mer selvbevisst Høyre som nå møter velgerne og utfordrer Jens Stoltenbergs løftebruddregjering. Landsmøtet har bidratt til å tydeliggjøre for velgerne hvorfor de bør stemme Høyre 14. september.

Erna Solbergs landsmøtetale ser du her.

Høyres valgkampbudskap kan etter landsmøtet 2009 oppsummeres som følger:

Høyres mål for valgkampen 2009: Å gi landet en ny, borgerlig regjering med et sterkt Høyre.

Valgkampbudskap: I regjering vil Høyre arbeide for at Norge skal komme  styrket ut av den økonomiske krisen. De viktigste tiltakene er:

 • Lavere skatt på arbeid og arbeidsplasser
 • Mer kunnskap i skolen
 • Bedre og tryggere veier

Samarbeidsbudskap:

 • Høyre vil være garantisten for at et borgerlig flertall skal gi en borgerlig regjering. 
 • Høyre blokkerer ikke for noen borgerlig regjering
 • Det beste ville være om alle 4 partier kunne danne regjering sammen, men:
 • Høyre kan gå i regjering med Frp
 • Høyre kan gå i regjering med Venstre og KrF
 • Høyre holder døren åpen for det alternativet som lar seg realisere når velgerne har bestemt.

Næringsministre uten erfaring

barn-og-borskurser1

I følge Nettavisen har Stoltenberg gjort seg skyld i en magisk hat trick. Han har klart å utnevne 3 næringsministre på rad uten relevant utdannelse eller erfaring fra næringslivet.

Selv om det er mulig å hevde at både finansministeren og olje- og energiministeren er vel så viktige for næringslivets rammevilkår som næringsmininsteren, er det vel ikke slik at det er en fordel å ikke vite hva man snakker om?

Dermed ikke et vondt ord sagt om Odd Eriksen, Dag Terje Andersen eller Sylvia Brustad som personer eller politikere…

:::

Mer om Regjeringens medlemmer her

Les også: Støre får terningkast fem.

Jens og Gordon

Aftenposten hadde nylig en interessant artikkel om hvordan det britiske arbeiderpartiet og Gordon Brown har forlatt den moderate linjen, som var hovedforklaringen på «New Labour» sin suksess under Tony Blair. Moderat skattetrykk og en sunn økonomi som grunnlag for effektiv sosialpolitikk var bant hovedtesene til New Labour. Nå oppheves velgergarantien mot høyere skatter. Hva tenker Jens Stoltenberg her hjemme?

I følge artikkelen i Aftenposten stod det nylig «New labour – Hvil i fred» i Daily Telegraph. Det oppsiktsvekkende var, som Aftenposten skriver, at det var en av Tony Blair nærmeste rådgivere, Lance Price, som uttalte dødsdommen over det moderniserte Arbeiderpartiet. Nå er partiet tilbake med gammel klasseretorikk og ambisjoner om å «flå de rike» gjennom økt toppskatt.

Mens Arbeiderpartiet før og under Jens Stoltenbergs forrige regjering ble oppfattet som et mer moderne parti, som ville fornye både partiet og offentlig sektor, og begrense statens altoppslukende makt, ser vi nå et parti som er tilbake i en situasjon hvor de takker LO for makten og hvor de stadig blankpusser klasse-retorikken. Kapitalismen har skylda het det 1. mai, og Høyresiden beskyldes stadig for å ville gi «mer til de som har mest fra før», selv om realiteten under Samarbeidsregjeringen 2001-2005 var at næringslivet (og dermed arbeidsplassene) nøt godt av de største skattelettelsene.

Statens milliardoppkjøp i Statoil og Aker er andre eksempler på at Arbeiderpartiet siden 2000 har beveget seg lange steg mot venstre.

Fremover blir det interessant å se hva Jens vil gjøre med skattepolitikken. Skal skattene fortsatt ligge på 2004-nivå? Eller er det snart tid for å «ta en Gordon»?

:::

Mange Høyre-folk nikket nok anerkjennende da de tilbake i 1997 leste noen av hovedpunktene i «New Labours» program (kilder: Aftenposten fakta og Wikipedia):

 •  Economy first! : Høy sysselsetting, fleksibelt arbeidsmarked og moderat skattetrykk er best for økonoimoen og dermed for velferden.
 • «Ingen rettigheter uten forpliktelser»
 • Det er viktigere å hjelpe de fattige enn «å ta de rike»
 • Partiet la bort målet om «offentlig eierskap»
 • Ny lov som sikret minstelønn
 • New Labour holdt seg innenfor de konservatives budsjettrammer
 • Reformer i helsevesenet og modernisert skolepolitikk
 • «Tough on crime»
 • Mer aktiv integrerings- og utenrikspolitikk

Torpedoen Jens Stoltenberg

Denne torpedoen teller penger

Denne torpedoen teller penger

 

Da jeg i fjor ble ansatt som Daglig leder i Høyres Valgfond, omtalte VG meg som pengeinnkrever og torpedo. Det kan se ut som jeg har noe å lære av «torpedoen» Jens Stoltenberg.

VG s papirutgave skriver i dag 2. april at Jens Stoltenbergs besøk hos LO  i går ga en timelønn på kr. 550.000,-. Det er slett ikke dårlig for en «torpedo» som også har et land å styre. Pengene var valgkampstøtte til Arbeiderpartiet som ble bevilget av Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforening (NNN).

Artikkelen i VG lister opp flere valgkampbidrag fra ulike fagforbund til Arbeiderpartiet. Kombinert med en gjennomgang av diverse fagforbunds støtte til Ap i 2005 gjør det rimelig å anta at partiet i årets valgkamp vil kunne glede seg over følgende bidragsliste på totalt rundt 16 millioner kroner:

 • Fagpolitisk støtte fra LO: 5 millioner
 • Fagforbundet: ca. 2,8 millioner
 • Fellesforbundet: 1,3 millioner
 • LO kongressen / sekretariatet: 5 millioner
 • Forbundet for Ledelse og teknikk 200 000
 • Norsk Arbeidermannsforbund 200 000
 • Norsk Jernbaneforbund 100 000
 • Norsk kjemisk industriarbeiderforbund 500 000
 • Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarb.forb 550 000
 • Norsk Treindustriarb. Forbund 50 000
 • Grafisk forbund 50 000

I tillegg må man ikke glemme at LO brukte minst 25 millioner kroner på «den lange valgkampen». Denne støtte var ifølge LO partipolitisk nøytral, men få var i tvil om at LO arbeidet for en sosialistisk regjering. Det er grunn til å anta at de vil bruke minst like mye for å hindre et regjeringsskifte høsten 2009.

(Artikkelen er oppdatert etter at LO-sekretariatet ga 5 mill i mai)

Regjeringens køfellesskap

lege-med-maske

Den rødgrønne regjeringens allergi mot private løsninger har bidratt til en dramatisk økning i helsekøene siden 2005.

Helsekøene i Norge er alt for lange. Det oppsiktsvekkende er at de har vokst dramatisk under Jens Stoltenbergs regjering. Mens antallet mennesker i helsekø ble redusert med 85.000 under Samarbeidsregjeringen (01-05) har køene ØKT med 35.000 personer under den nåværende regjeringen. Det er utrolig at den rødgrønne regjeringen ikke sterkere grad blir holdt ansvarlig for denne forsømmelsen. Særlig er dette oppsiktsvekkende fordi det skyldes at regjeringen rir ideologiske kjepphester: Det er åpenbart viktigere å unngå bruk av private leverandører i helsevesenet, for eksempel private rehabiliteringsinstitusjoner, enn å sørge for at norske pasienter får adekvat behandling hurtig og effektivt. Av hensyn til «fellesskapet» ofres lidende pasienter. Er det «køfellesskapet» regjeringen er opptatt av å bevare? Jeg bare spør.