Tag Archives: Høyres Valgfond

Ny jobb i Unicef

I forbindelse med at jeg har skiftet jobb har Unicef sendt følgende melding:

Ny markedsdirektør i UNICEF- Øystein Eriksen Søreide 08.10.10

Øystein Eriksen Søreide (40), som er utdannet sivilmarkedsfører, er ansatt som ny markedsdirektør i UNICEF Norge. Han kommer fra stillingen som daglig leder for Høyres Valgfond. Han har tidligere vært sjefsekretær i Oslo Høyre i 6 år og har hatt ledende markedsføringsposisjoner i Mustad, SOS-barnebyer og CARE Norge.

– Vi er overbevist om at Søreides bakgrunn, kompetanse og entusiasme vil styrke vårt arbeid for barns rettigheter og gi økte inntekter til UNICEFs arbeid i felt, sier generalsekretær i UNICEF Norge.

Som markedsdirektør er Øystein Eriksen Søreide medlem av UNICEF Norges ledergruppe og har ansvar for at organisasjonen når sine ambisiøse inntektsmål, spesielt gjennom rekruttering av faddere og næringslivssamarbeid.

– Jeg gleder meg til å samle inn penger og være en del av en organisasjon som jobber for barns rettigheter over hele verden og som hver dag sørger for at flere barn overlever og får et bedre liv. Jeg er spesielt imponert over hvordan UNICEF jobber med ulike myndigheter og partnere for å få best resultater for barn uavhengig politisk klima, sier Øyestein Eriksen Søreide

UNICEF er FNs barnefond og arbeider for å beskytte barns rettigheter og dekke barns grunnleggende behov i alle verdens land. UNICEF Norge er en selvstendig organisasjon som arbeider for å skaffe bidrag til dette verdensomspennende arbeidet. UNICEF Norge har 20 ansatte og ledes av generalsekretær Kjersti Fløgstad. Tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson er nestleder ved UNICEFs internasjonale hovedkontor i New York.

Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Marianne Rønnevig på tlf  48 29 62 20  for intervju.

Marianne Rønnevig

UNICEF Norge

Kommunikasjonsrådgiver

tlf  +47 24 14 51 13 ,  48 29 62 20 

http://www.unicef.no

Sammen for barn

Torstein Tranøys bortgang

Jeg kjente ikke Torstein Tranøy (45).  Allikevel var det trist og sjokkerende å lese i dagens DN om den unge journalistens bortgang.

Redaktør i Dagens Næringsliv, Amund Djuve, skriver i sine minneord at Tranøy var en journalist som fikk uvanlig mye skryt.

Som sagt kjente jeg ikke Tranøy, selv om hans navn selvfølgelig var kjent for meg og jeg ofte har lest hans artikler i DN. Allikevel hadde Tranøy i løpet av de siste par månedene gjort et veldig positivt inntrykk på meg, av to grunner. For det første leste jeg nylig hans glimrende reportasjebok om Valla-saken. For det andre ble jeg så sent som for en drøy uke siden intervjuet av Tranøy i forbindelse med mitt arbeide som daglig leder i Høyres Valgfond. I den sammenheng ga Tranøy meg et entydig positivt inntrykk. Sjelden har jeg møtt en journalist som har skrevet så presist om et nokså uoversiktelig tema, samtidig som han forholdt seg til meg som intervjuobjekt på en veldig ryddig og etterrettelig måte.

Særlig i en hektisk valgkamp, hvor både politikere og vi rådgivere ofte forholder oss til journalister som om de var motstandere, synes jeg det er på sin plass å ta tid til å markere en dyktig journalists bortgang på denne måten.