Tag Archives: Elfenbenskysten

830.000 vaksineres mot gulfeber i Elfenbenskysten

På tross av den meget spente situasjonen i Elfenbenskysten etter valget nylig får UNICEF utrettet livreddende humanitært arbeid i landet. UNICEF Côte d`Ivoire melder at neste syv dagene planlegger de å vaksinere ca. 830.000 barn og voksne mot gulfeber.

Det er et utrolig antall mennesker som på denne måten får livsviktig beskyttelse.

Gulfeber er en ekstremt alvorlig sykdom som smitter via myggstikk og har en meget høy dødelighet. Har du først blitt syk finnes det ingen kur. Selv 1 bekreftet tilfelle i et land regnes som en epidemi. Det er imidlertid mulig å vaksinere seg, og bare en vaksinedose skal til for å være immun i 10 år.

Bakgrunnen for denne store kraftanstrengelsen for å vaksinere mot gulfeber er ifølge UNICEF at det i distriktene Katiola og Beoumi er bekreftet 66 tilfeller av gulfeber siden november og disse har ført til 25 dødsfall – en dødsrate på 37%.

UNICEF gjennomfører vaksinasjonskampanjen med støtte fra GAVI, hvor Dagfinn Høybråten nylig ble valgt til styreleder, og i samarbeid med WHO.

Som ellers i verden er det barn som rammes hardest av både politisk uro og fattigdom. UNICEF arbeider i over 150 land for å sikre barn retten til liv helse og utvikling.

Barn trenger hjelp i Elfenbenskysten

28. november var det valg i Elfenbenskysten. Ifølge alle internasjonale observatører og instanser tapte sittende president Laurent Gbagbo klart for utfordreren Alassane Ouattara. Gbagbo nekter å gå av.

Nærmere 200 mennesker antas å ha blitt drept i uroligheter etter valget, og situasjonen er nå på bristepunktet i landet som har vært sterkt splittet etter politisk uro i 2002. Faren for full borgerkrig er overhengende.

ECOWAS og Den Afrikanske Union involverer seg nå sterkt for å bidra til en løsning i landet. Alt tyder på at de om nødvendig vil ty til makt for å fjerne Gbagbo og bidra til at valgets vinner overtar makten, men i første omgang forsøker man å tilby ham amnesti. For andre gang på kort tid er i dag flere afrikanske statsledere i Abidjan for å bidra til å finne en løsning.

Det internasjonale samfunn forøvrig krever også en løsning som respekterer valgresultatet i Elfenbenskysten. Fra norsk side og Erik Solheim er det også signalisert støtte til en militær aksjon dersom FNs sikkerhetsråd går inn for dette.

Som vanlig er det de svakeste som rammes når politisk vanstyre skaper konflikt og uro i Afrika. FNs Barnefond UNICEF, som arbeider for å sikre barn grunnleggende rettigheter i hele verden, frykter nå at så mange som 2,4 millioner vil bli rammet av krisen. Den største andelen av disse er kvinner og barn. 600.000 mennesker står i fare for å bli drevet på flukt, både internt i landet og til naboland som Liberia, Guinea og Ghana.

For å kunne bistå barn i regionen som trenger hjelp, varsler UNICEF nå at organisasjonen har et finansieringsbehov på over 20 millioner dollar. Disse midlene skal brukes til grunnleggende behov for barn som mat og rent vann, tak over hodet, beskyttelse og så raskt som mulig en viss form for skolegang.