Tag Archives: Dagfinn Høybråten

830.000 vaksineres mot gulfeber i Elfenbenskysten

På tross av den meget spente situasjonen i Elfenbenskysten etter valget nylig får UNICEF utrettet livreddende humanitært arbeid i landet. UNICEF Côte d`Ivoire melder at neste syv dagene planlegger de å vaksinere ca. 830.000 barn og voksne mot gulfeber.

Det er et utrolig antall mennesker som på denne måten får livsviktig beskyttelse.

Gulfeber er en ekstremt alvorlig sykdom som smitter via myggstikk og har en meget høy dødelighet. Har du først blitt syk finnes det ingen kur. Selv 1 bekreftet tilfelle i et land regnes som en epidemi. Det er imidlertid mulig å vaksinere seg, og bare en vaksinedose skal til for å være immun i 10 år.

Bakgrunnen for denne store kraftanstrengelsen for å vaksinere mot gulfeber er ifølge UNICEF at det i distriktene Katiola og Beoumi er bekreftet 66 tilfeller av gulfeber siden november og disse har ført til 25 dødsfall – en dødsrate på 37%.

UNICEF gjennomfører vaksinasjonskampanjen med støtte fra GAVI, hvor Dagfinn Høybråten nylig ble valgt til styreleder, og i samarbeid med WHO.

Som ellers i verden er det barn som rammes hardest av både politisk uro og fattigdom. UNICEF arbeider i over 150 land for å sikre barn retten til liv helse og utvikling.

Reklame

«Dark Horse» i KrF: Syversen

Dagfinn Høybråten har, etter massiv krtikk av hans lederstil, varslet at han går av som leder i Kristelig Folkeparti til våren. De fleste holder Knut Arild Hareide for å være favoritt i kappløpet om å bli partiets neste leder. Men, det kan tenkes at løpet også har en «dark horse» som kan bli en sterk utfordrer: Hans Olav Syversen.

Syversen er langt mindre kjent blant brede velgergrupper enn den tidligere minsteren i Bondeviks Samarbeidsregjering, men internt i partiet er han både godt likt og respektert. Han har en behagelig væremåte og er dyktig i mediene. Derfor er det ikke usannsynlig at han vil stå betydelig sterkere etterhvert som KrFs valg av ny leder nærmer seg.

Selv om de to nåværende nestlederne i partiet, Dagrun Eriksen og Inger Lise Hansen, også burde kunne være naturlige arvtakere etter Høybråten, peker de fleste fylkeslederne ifølge Aftenposten på Hareide og Syversen.

Foreløpig leder Hareide klart og er folkets favoritt: han foretrekkes av 44% av de spurte i en meningsmåling gjennomført av Respons Analyse og gjengitt av Aftenposten. Pr i dag er det bare 8% som vil ha Syversen. Blant KrFs egne velgere er stillingen mye jevnere. 37% av KrF-velgerne vil ha Hareide mens 24% går for Hans Olav Syversen. Dette gir etter min oppfatning Syversen grunn til optimisme. Når flere blir kjent med ham, er det sannsynlig at han vil styrke sin stilling. Han har all grunn til å starte valgkampen.

Fakta om Hans Olav Syversen:

  • Født i 1966
  • Cand. jur
  • Fast møtende stortingsrepresentant siden 2005
  • Bondevik I: Politisk rådgiver i Justisdepartementet
  • Bondevik II: Statsekretær i Barne-og Familiedepartementet
  • Oslo Bystyre: 1995.2003
  • Hans Olav Syversens blogg


«Glem det, Siv»

28. mai leser vi i Dagsavisen, under overskriften «Glem det, Siv»,  at Frps drøm om regjeringsmakt kommer til å bli knust av Lars Sponheim og Dagfinn Høybråten.

Dette underbygger det jeg nylig skrev i denne bloggen om at dette valget sannsynligvis står mellom Jens Stoltenberg eller Erna Solberg, og ikke «Jens eller Jensen», slik mediene stadig forenkler situasjonen.

Til Dagsavisen sier Lars Sponheim følgende:

Frp kommer ikke i regjering. De kan bare glemme det. Dette kommer til å ende med at det er de sjøl som må ta stilling. De må velge mellom oss eller Jens, sier han.

Dagsavisen forklarer at med «oss» mener Sponheim en regjering med Høyre, KrF og Venstre. 

Nå kan mye skje i en norsk valgkamp, og hva som er mulig å få til når valgresultatet er klart skal man være forsiktig å spå om, men det er fortsatt grunn til å minne om at det kun er Høyre som garanterer at ved et borgerlig flertall skal gi en borgerlig regjering.