Tag Archives: Øystein Sundelin

Oslo Høyre: sms ingen innvirkning

Denne uken leverte advokat og leder for lovkomiteen i Oslo Høyre Per Hodneland sin rapport. Hans konklusjon er at resultatet av nominasjonen ikke var påvirket av utenforliggende faktorer.

Oslo Høyres arbeidsutvalg og leder Michael Tetzschner engasjerte Hodneland for at han skulle gi en vurdering av kontakten mellom sjefsekretæren og et medlem av representantskapet. Julie Voldberg, som tapte kampen mot Øystein Sundelin om forhåndskumulert plass med 70 mot 108 stemmer, hevdet at en sms fra sjefsekretæren til medlemmet av representanskapet var å oppfatte som en trussel.

Hodneland mener at kontakten mellom Geir Staib og medlemmet av representantskapet ikke skulle ha funnet sted, da det ikke er hans oppgave å råde medlemmer av representantskapet om hvordan de skal opptre. Men, han konkluderer helt klart med det vi alle håpet, nemlig at sms`en fra sjefsekretæren ikke påvirket resultatet av de valg som ble foretatt på nominasjonsmøtet. Nominasjonsmøtet valgte sin foretrukne kandidat; slik det skal være.

I motsetning til det som har blitt hevdet, konkluderer også Hodneland med at kontakten ikke hadde til hensikt å påvirke utfallet av nominasjonsmøtet.

Du kan lese mer om Hodnelands rapport på Oslo Høyres hjemmesider.

Reklame

Oslo Høyres liste

Som nevnt lå det mandag an til å bli en spennende kveld i Høyres hus, i forbindelse med nominasjonen i Oslo Høyre. Det ble det.

På forhånd var det knyttet størst spenning til plass nummer 10, den siste av de forhåndskumulerte plassene, hvor innstillingen var delt mellom Øystein Sundein og Julie Voldberg. Øystein vant med solid margin, men det er for negativt å si at Julie ble «vraket». Sannheten at i valget mellom to gode kandidater ble Øystein valgt. Slik er demokratiet.

Av andre resultater fra nominasjonsmøtet er det verdt å merke seg at de to forhåndskumulerte kandidatene med minoritetsbakgrunn, Saida Begum og Mudassar Kapur, begge ble valgt ved akklamasjon. Aamir Sheikh, som ikke lykkes i å kjempe seg inn på listen, er forståelig nok skuffet, mens Mertefe Bartinlioglu som heller ikke var foreslått fra komiteen, til slutt klarte å bli nominert.

Sammen med nevnte, nominerte kandidater er vi mange flere som ble nominert uten særlig dramatikk og som ser frem til en spennende valgkamp.

Den endelige listen med tilsammen 65 kandidater finner du her.

Spennende nominasjon i Oslo

Rådhuset

Før nominasjonsmøtet i Oslo Høyre, der listen til høstens bystyrevalg skal spikres, er vi nok mange spente kandidater. Aller størst er nok spenningen blant de som er innstilt som, eller håper å bli, forhåndskumulerte.

Nominasjonskomiteens foreslåtte liste inneholder 65 navn. Dette er det maksimale antall Oslo Høyres liste kan inneholde (bystyrets 59 medlemmer + 6).

Det eneste som er sikkert er at det blir kamp om tiendeplassen på listen. Dette er den siste av de forhåndskumulerte plassene og her er innstillingen fra komiteen delt. Flertallet ønsker Julie Voldberg, men mindretallet går for Øystein Sundelin. Ingen tør nok i dag spå utfallet på denne plassen. Det ligger an til en meget jevn avstemning. Det går også rykter om at flere kan melde seg på i kampen om denne eller en av de andre forhåndskumulerte plassene. Navn som nevnes er Carl Christian Blich, Per-Trygve Hoff og Herman Kopp – alle erfarne og dyktige politikere fra Vestre Aker Høyre.

Det var over 100 kandidater som hadde sagt seg villige til å stå på Oslo Høyres liste. Det er med andre ord mange flere enn de 65 som som gjerne skulle ha stått på listen. Det er derfor grunn til å vente seg en lang kveld med spennende voteringer i Høyres hus. Aamir Sheikh og Mertefe Bartinlioglu, som i dag er medlemmer av Høyres bystyregruppe, er begge vraket av nominasjonskomiteen. Det er ikke premie for å tippe at både disse og andre vil gjøre ivrige forsøk på å kjempe seg inn på listen.