Category Archives: Oslo Høyre

Ikke sleng Fabian!

Hvis du vil at Fabian Stang fortsatt skal være ordfører i Oslo, er det bare en ting å gjøre. Du må stemme Høyre.

Det er selvfølgelig hyggelig at Fabian får flest mulig personstemmer. Det fortjener han etter flott innsats for hovedstaden gjennom fire år. Personstemmer gis ved å krysse kandidater på den listen man bruker eller ved å føre opp navn fra at annen liste – såkalte slengere. Men, det er altså ikke antall personstemmer som avgjør hvem som blir ordfører i Oslo. Ordføreren velges av bystyret. Derfor er det bare en sterkest mulig Høyre-gruppe som kan sikre at ordføreren fortsatt heter Fabian Stang.

I perioden som har gått har Fabian vist at han bryr seg om hele Oslo. Da terroren rammet, stod han frem som en sterk og samlende ordfører for hele byen. Her følger han i den stolte arven etter samlende Høyre-ordførere som Rolf Stranger, Albert Nordengen og Per Ditlev-Simonsen.

Hvis du vil ha fire nye år med Fabian som byens ordfører må du altså stemme på det eneste partiet som har han øverst på sin liste. De andre partiene har andre ordørerkandidater. Godt valg!

Reklame

Bystyrekandidat 2011

Sammen med andre kandidater fra Gamle Oslo Høyre

Jeg er kandidat og står på Oslo Høyres liste ved bystyrevalget. Her er noen aktuelle lenker i den sammenheng.

Som ukumulert kandidat på alfabetisk plass er det antall personstemmer som avgjør om jeg blir innvalgt i bystyret. Se Facebook-gruppen: Uansett stemmer jeg på Øystein

I forbindelse med Valget 2011 har TV2 utviklet Velgerguiden hvor du finner alle landets kandidater. Her er min profil.

På mange målinger har det vært klart borgerlig flertall i Oslo, men en drøy uke før valget viser en måling utført av VG at det like gjerne kan bli rødt flertall. I så fall vil sannsynligvis Marianne Borgen fra SV overta som ordfører etter Fabian Stang. Dessverre vet ikke alle at dersom de vil ha Fabian som ordfører fortsatt må de stemme Høyre.

Andre nyttige lenker:

Høyres prinsipprogram

Oslo Høyres program

Kristin H. slår tilbake mot gode skoleresultater

Vålerenga skole, Oslo

Fredag 13. mai hadde Dagsavisen et stort oppslag om hvordan Høyres politikk i Oslo skaper landets beste skole, enten de rødgrønne liker å innrømme det eller ei.

Skolebyråd Torger Ødegaard (H) og resten av det Høyre-ledede byrådet kan vise til imponerende skoleresultater. Den siste nasjonale Elevundersøkelsen bekrefter dette. Osloskolen scorer bedre enn landsgjennomsnittet på 13 av 22 indikatorer. Osloelevene skiller seg for eksempel positiv ut både på lærelyst, motivasjon, trivsel, mestringsfølelse og opplevelse av egen innsats.

Slike resultater burde glede oss alle, men særlig ville man forvente at landets kunnskapsminster var fornøyd og ville bruke anledningen til å rose alle som gjør en innsats i hovedstadens skole. Men den gang ei! Kristin Halvorsens reaksjon er både smålig og uforståelig. Dagen etter skriver Dagsavisen at «Kristin slår tilbake». Hennes reaksjon er å si at det bortsett fra noen Osloprøver ikke er noe spesielt med Osloskolen. Hun mener åpenbart at den eneste grunnen gode resultater i Oslo er at man er ekstra flink til å etterleve nasjonal skolepolitikk. Det er så man ikke vet om man skal le eller gråte.

Her har det gått i svart for kunnskapsministeren fra SV. Det er forstemmende å se hvordan de ideologiske rullegardinene så til de grader har gått ned, at sjefen for norsk skole ikke klarer å glede seg over de gode resultatene i Oslo – bare fordi Oslo styres av Høyre.

Sjefsekretæren snakker

Etter nominasjonsmøtet i Oslo Høyre ble sjefsekretæren beskyldt for å ha truet en av de potensielle valgtalerne til å ikke tale for Julie Voldberg. Mange som kjenner både Staib og de interne forhold forøvrig hadde vanskelig for å tro på en slik fremstilling.

Siden er det av Hodneland – leder for Oslo Høyres lovkomite – slått fast at sjefsekretæren gikk for langt i å rådgi et medlem av representantskapet, men at hans involvering overhodet ikke influerte på utfallet av nominasjonen.

I dagens VG dokumenterer Staib at hans sms`er ble manipulert før de ble formidlet til pressen. Staib legger også vekt på at hans fortolige forhold til Mamre må gjøre at hans sms leses med andre briller. Påstanden om «trusler» virker stadig mer urimelige.

Oslo Høyre: sms ingen innvirkning

Denne uken leverte advokat og leder for lovkomiteen i Oslo Høyre Per Hodneland sin rapport. Hans konklusjon er at resultatet av nominasjonen ikke var påvirket av utenforliggende faktorer.

Oslo Høyres arbeidsutvalg og leder Michael Tetzschner engasjerte Hodneland for at han skulle gi en vurdering av kontakten mellom sjefsekretæren og et medlem av representantskapet. Julie Voldberg, som tapte kampen mot Øystein Sundelin om forhåndskumulert plass med 70 mot 108 stemmer, hevdet at en sms fra sjefsekretæren til medlemmet av representanskapet var å oppfatte som en trussel.

Hodneland mener at kontakten mellom Geir Staib og medlemmet av representantskapet ikke skulle ha funnet sted, da det ikke er hans oppgave å råde medlemmer av representantskapet om hvordan de skal opptre. Men, han konkluderer helt klart med det vi alle håpet, nemlig at sms`en fra sjefsekretæren ikke påvirket resultatet av de valg som ble foretatt på nominasjonsmøtet. Nominasjonsmøtet valgte sin foretrukne kandidat; slik det skal være.

I motsetning til det som har blitt hevdet, konkluderer også Hodneland med at kontakten ikke hadde til hensikt å påvirke utfallet av nominasjonsmøtet.

Du kan lese mer om Hodnelands rapport på Oslo Høyres hjemmesider.

Oslo Høyres liste

Som nevnt lå det mandag an til å bli en spennende kveld i Høyres hus, i forbindelse med nominasjonen i Oslo Høyre. Det ble det.

På forhånd var det knyttet størst spenning til plass nummer 10, den siste av de forhåndskumulerte plassene, hvor innstillingen var delt mellom Øystein Sundein og Julie Voldberg. Øystein vant med solid margin, men det er for negativt å si at Julie ble «vraket». Sannheten at i valget mellom to gode kandidater ble Øystein valgt. Slik er demokratiet.

Av andre resultater fra nominasjonsmøtet er det verdt å merke seg at de to forhåndskumulerte kandidatene med minoritetsbakgrunn, Saida Begum og Mudassar Kapur, begge ble valgt ved akklamasjon. Aamir Sheikh, som ikke lykkes i å kjempe seg inn på listen, er forståelig nok skuffet, mens Mertefe Bartinlioglu som heller ikke var foreslått fra komiteen, til slutt klarte å bli nominert.

Sammen med nevnte, nominerte kandidater er vi mange flere som ble nominert uten særlig dramatikk og som ser frem til en spennende valgkamp.

Den endelige listen med tilsammen 65 kandidater finner du her.

Spennende nominasjon i Oslo

Rådhuset

Før nominasjonsmøtet i Oslo Høyre, der listen til høstens bystyrevalg skal spikres, er vi nok mange spente kandidater. Aller størst er nok spenningen blant de som er innstilt som, eller håper å bli, forhåndskumulerte.

Nominasjonskomiteens foreslåtte liste inneholder 65 navn. Dette er det maksimale antall Oslo Høyres liste kan inneholde (bystyrets 59 medlemmer + 6).

Det eneste som er sikkert er at det blir kamp om tiendeplassen på listen. Dette er den siste av de forhåndskumulerte plassene og her er innstillingen fra komiteen delt. Flertallet ønsker Julie Voldberg, men mindretallet går for Øystein Sundelin. Ingen tør nok i dag spå utfallet på denne plassen. Det ligger an til en meget jevn avstemning. Det går også rykter om at flere kan melde seg på i kampen om denne eller en av de andre forhåndskumulerte plassene. Navn som nevnes er Carl Christian Blich, Per-Trygve Hoff og Herman Kopp – alle erfarne og dyktige politikere fra Vestre Aker Høyre.

Det var over 100 kandidater som hadde sagt seg villige til å stå på Oslo Høyres liste. Det er med andre ord mange flere enn de 65 som som gjerne skulle ha stått på listen. Det er derfor grunn til å vente seg en lang kveld med spennende voteringer i Høyres hus. Aamir Sheikh og Mertefe Bartinlioglu, som i dag er medlemmer av Høyres bystyregruppe, er begge vraket av nominasjonskomiteen. Det er ikke premie for å tippe at både disse og andre vil gjøre ivrige forsøk på å kjempe seg inn på listen.

Oslo Høyres eldregaranti

Denne helgen har Oslo Høyre gjennomført et godt årsmøte. Hovedsaken var å vedta program for perioden 2011 til 2015. Oslo Høyres Representantskap viste seg igjen å fungere som et godt politisk verksted og vedtok et veldig godt program å gå til valg på.

Noe av det viktigste

Jeg har tidligere løftet frem noen av de forslagene i programutkastet jeg likte best; som å etablere et toppkulturgymnas, gjeninnføre forbudet mot tigging og nei til alle former for eiendomskatt.

Jeg håper selv å bli nominert som kandidat til bystyret ved årets valg, og jeg har «det viktigste først» som stikkord for eget kandidatur. Som politikere må vi våge å prioritere, og vi må gjøre det viktigste først. Etter min mening er en god eldrepolitikk noe av det viktigste. Derfor støtter jeg helhjertet to forslag i Oslo Høyres program spesielt knyttet til dette området: at alle som ønsker det skal få enkeltrom på sykehjem og at det skal være tilbud om institusjonsplasser til utskrivningsklare sykehuspasienter.

Eldregaranti

I forbindelse med helgens programbehandling hadde ordfører Fabian Stang og byrådsleder Stian Berger Røsland fremmet flere konkrete programpunkter under overskriften «Oslo Høyres eldregaranti». De fleste av disse punktene ble vedtatt, og jeg gjengir noen av dem her:

 • Det bygges nye sykehjemsplasser, så ingen ufrivillig plasseres på enkeltrom
 • Sykehjemshverdagen skal styres av beboeren
 • Alle som behandler søknader om sykehjemsplass skal møte søkeren personlig, dersom avslag vurderes
 • Sykehjemsleger og sykehusleger skal lønnes like godt
 • Alle søknader som sykehjemsplass skal behandles innen 3 uker og klagesaker behandles innen 2 uker.
 • Det opprettes universitetssykehjem

Arbeidsuhell i Representantskapet?

Et av de, etter min mening, aller beste forslagene i «eldregarantien» var at alle over 90 år, som selv ønsker det, skal kunne skrive seg inn på et sykehjem. Dessverre ble ikke dette vedtatt. Det var sterkt beklagelig, og jeg velger å tro at det var et arbeidsuhell som skjedde ved en kombinasjon av en vel ivrig dirigent og en forsamling som ikke var helt våken. Å stemme ned dette var håpløst. Et parti som Høyre bør kunne ha såpass tillitt til den enkelte at når en 90-åring faktisk vil på sykehjem (noe jeg ikke tror er normalen) så skyldes dette et reelt, opplevd behov. Like ille var det at Representantskapet påførte byens fremste tillitsvalgte et helt unødvendig nederlag. I lørdagens utgave av Aftenposten ble forslaget lansert av Stang og Berger Røsland i et stort tosides oppslag. Da burde Representantskapet ha meget gode grunner for å stemme forslaget ned. Det kan jeg ikke se at de hadde.

Tross denne lille tabben, har Oslo Høyre altså vedtatt et meget godt program, så nå kan valgkampen godt begynne for alvor. Så snart programmet er ferdig redigert blir det helt sikkert å finne på Oslo Høyres hjemmesider.

Oslo Høyres program

Da er det valgår igjen. Valgdagen er mandag 12. september og partiene er i sluttfasen med kommunevalgprogrammene. Oslo Høyre vedtar sitt program på årsmøtet i Høyres hus 28. og 29. januar.

Programkomiteen har nå avsluttet sitt arbeide med programutkastet og det er lagt ut på Oslo Høyres hjemmesider. Der står også prosessen frem til ferdig vedtatt program beskrevet.

Jeg synes komiteen har gjort et godt arbeid med programmet. Her er noen av mange gode forslag jeg synes det er verdt å trekke frem:

 • Obligatorisk avsluttende eksamen i alle fag for å øke læringstrykket og motivere til økt innsats.
 • Tilby utenlandsstipend til elever som utmerker seg i den vdg. skolen.
 • Gjennomføre kompetansekartlegging blant lærerne i Osloskolen og tilby målrettet etterutdanning.
 • Videreutvikle satsingen på profesjonell skoleledelse.
 • Samarbeide med Innovasjon Norge for å selge Oslo internasjonalt som et sted å etablere næringsvirksomhet og som attraktiv møtearena.
 • Si nei til alle former for eiendomsskatt og sikre lave kommunale avgifter.
 • Sørge for raskre saksbehandling og forenkle det kommunale regelverket.
 • Måle kommunale virksomheters resultater og sørge for at beste praksis blir tatt i bruk i hele kommunen.
 • Videreutvikle Oslo som musikkhovedstad.
 • Ta initaitiv til etableringen av et toppkulturgymnas.
 • Ha aktivt, synlig politi i Oslos gater
 • Nulltoleranse for hverdagskriminalitet.
 • Fjerne den åpenlyse omsetningen av narkotika i Oslo sentrum.
 • Gjeninnføre forbudet mot tigging.
 • Sørge for at sjøtransport i større grad tas i bruk som en del av Oslos kollektivnett.
 • Flere parkeringsplasser inn i p-hus og underjordiske garasjeanlegg.
 • At det legges til rette for flere boliger og mer liv i Kvadraturen.
 • Ruste opp Grønlandsleiret, Grønland og Vaterlandsparken.
 • Å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.
 • At barneværnet skal sørge for at utsatte barn og familier får bistand fra barnevernet i en tidlig fase.
 • Opprette kontakt med bostedskommunen til rusmisbrukere som oppholder seg i Oslo med tanke på å sende disse hjem.
 • Styrke brukerorienteringen i hjemmetjenestene for eldre.
 • At alle som ønsker det skal få enkeltrom på sykehjem.
 • At det skal være tilbud om institusjonsplasser for utskrivningsklare sykehuspasienter, som alternativ til hjemmerehabilitering.

Les også: Høyre landets største parti i ny måling

Snart valgår

2011 er valgår. I Oslo Høyre skal program for perioden 2011-2015 vedtas på årsmøtet i slutten av januar. Hvilke 65 kandidater til bystyret partiet skal stille med avgjøres på nominasjonsmøtet 7. februar.

Her er noen nyttige lenker:

Personer som har sagt seg villige til å stå på Oslo Høyres liste

– Første utkast til program for Oslo Høyre